Arxivar per Octubre de 2013

08
oct.
13

Crònica de la manifestació del 29S.

Reconstrucció Comunista Mallorca va esser present a la manifestació històrica del 29 de setembre, contra la política del govern en matèria d’educació i en suport als docents en vaga. Amb cent mil persones, va ser la manifestació més multitudinària en tota la història de Mallorca. Des de la nostra organització es van repartir octavetes amb el nostre comunicat respecte a la vaga. També es van corejar multitud de consignes, tals com: Contra la reforma educativa, vaga indefinida; Contra la reforma del capital, vaga general; Visca la lluita de la classe obrera!; A Mallorca en català; Visca la lluita dels docents en vaga; Fa falta ja una vaga general, etc…

Creiem que és important analitzar el context d’aquesta mobilizació i volem aportar la nostra visió política del succeït.

La protesta educativa ha aconseguit una gran solidaritat entre els sectors populars del nostre poble, això es deu al gran treball d’organització, agitació, consciència i fermesa dels docents en lluita que han demostrat un gran exemple a l’hora de decidir emprendre la vaga indefinida. Encara així hem de recalcar l’error de l’assamblea de docents a l’hora de decidir actuar amb els sindicats majoritaris de CCOO, UGT i STEI, avalats per un llarg historial de defensa de les polítiques i interessos capitalistes, actuant de forma regular al servei del govern i exercint sempre el paper d’apafocs. Els sindicats denominats anteriorment han decidit participar activament a la vaga, això es deu fonamentalment a la pressió popular de la majoria en suport a l’assamblea de docents.

Entenem que la nostra classe aprèn de les experiències i és capaç de superar-les de manera dialèctica, emprenent un salt qualitatiu en les seves lluites; per això sabem que l’assamblea de docents acabarà per aprendre dels seus errors i esperam que acabi renegant d’aquests sindicats, ja que, com bé és sabut, no mossegaran la mà de l’estat burgès que els dóna de menjar.

Per això denunciam als gossos del capital que ja comencen a manifestar el seu desacord, mostrant el rostre més conciliador amb el govern burgès, mitjançant la interrupció de la vaga i la claudicació en les exigències que havien formulat en els seus inicis els docents.

Una bon exemple de les intencions dels sindicats del poder es reflecteix en el ja ex-secretari general d’UGT a les illes, Lorenzo Bravo, recentment fora del càrrec. Ha declarat que la vaga indefinida és una irresponsabilitat, cercant així criminalitzar la decisió dels docents en vaga, que han decidit emprendre la lluita fins a les darreres conseqüències. Insistim que estem en contra del TIL i la LOMQE, sabem que no són més que una conseqüència del capitalisme que, mitjançant l’educació, cerca assolir objectius per al seu propi benefici:

El TIL té la intenció d’implantar el “trilingüísme”, amb l’objectiu de la castellanització del nostre poble i la total mercantilització de la nostra classe, creant així les condicions òptimes per engrossir l’exèrcit industrial de reserva del sector turístic.

D’altra banda, la LOMQE, que neix amb l’objectiu de neutralitzar tota la democràcia en els centres educatius, permet a l’administració burgesa designar a dit els directors dels centres; també anul·la el paper del consell escolar, renegant-ho a una figura merament consultiva; discrimina als alumnes per diferències de sexe i persegueix l’ús i aprenentatge de la llengua del nostre poble.

Per això denunciam enèrgicament que la LOMQE és una conseqüència del procés de feixistització de l’estat que, davant l’agudització de la contradicció del capital / treball, es veu obligat a iniciar una gran ofensiva contra l’educació dels obrers. Ens volen educar doblegats, submissos i pacífics davant la seva violència organitzada contra els drets de la classe obrera, i no ho podem permetre.

Finalment, nosaltres com a marxistes leninistes entenem que la lluita sindical és una eina necessària per defensar i conquistar els drets dels treballadors. Recolzam públicament als docents en vaga, però és indispensable entendre que és una lluita reformista, i per això mai ens podrà permetre aconseguir la total llibertat i emancipació de la classe obrera. La nostra precarietat és conseqüència del caduc sistema capitalista i tan sols la revolució socialista aconseguirà escombrar-ho per sempre de la nostra història.image image image image image En castellano ; Reconstrucción Comunista Mallorca estuvo presente en la manifestación histórica del 29 de septiembre, contra la política del gobierno en materia de educación y en apoyo a los docentes en huelga. Con cien mil personas fue la manifestación más concurrida en toda la historia de Mallorca. Desde nuestra organización se repartieron octavillas con nuestro reciente comunicado respecto a la huelga. También se corearon multitud de consignas tales como: Contra la reforma educativa, huelga indefinida; contra la reforma del capital huelga general; viva la lucha de la clase obrera; En Mallorca en catalán; viva la lucha de los docentes en huelga; hace falta ya una huelga general, etc… Creemos que es importante analizar el contexto de esta movilizacion y queremos aportar nuestra visión política de lo sucedido. La protesta educativa ha alcanzado una basta solidaridad entre los sectores populares de nuestro pueblo, esto se debe al gran trabajo de organización, agitación, conciencia y firmeza de los docentes en lucha que han demostrado un gran ejemplo a la hora de decidir emprender la huelga indefinida. Aún así debemos recalcar el error de la asamblea de docentes a la hora de decidir actuar con los sindicatos mayoritarios de CCOO, UGT y STEI, avalados por un largo historial de defensa de las políticas y intereses capitalistas, actuando de forma regular al servicio del gobierno y ejerciendo siempre el papel de apafuegos. Los sindicatos denominados anteriormente han decidido participar activamente en la huelga, eso se debe fundamentalmente a la presión de la popular mayoria en apoyo a la asamblea de docentes. Entendemos que nuestra clase aprende de las experiencias y es capaz de superarlas de manera dialéctica, emprendiendo un salto cualitativo en sus luchas; por eso sabemos que la asamblea de docentes acabará por aprender de sus fallos y esperamos que acabe renegando de estos sindicatos, ya que, como bien es sabido, no morderán la mano del estado burgués que les da de comer. Por eso denunciamos a los perros del capital que ya comienzan a manifestar su desacuerdo mostrando su rostro más conciliador con el gobierno burgués, mediante el cese de la huelga y la claudicacíon en las exigencias que habian formulado en sus inicios los docentes en huelga. Una buena muestra de las intenciones de los sindicatos del poder se refleja en el ya exsecretario general de UGT en las islas, Lorenzo Bravo, recientemente fuera del cargo. Ha declarado que la huelga indefinida es una irresponsabilidad, buscando así criminalizar la decisión de los docentes en huelga, que han decidido emprender la lucha hasta las últimas consecuencias. Insistimos que estamos en contra del TIL y la LOMCE, sabemos que no son más que una consecuencia del capitalismo que mediante la educación busca objetivos para su propio beneficio: El TIL que tiene la intención de implantar el “trilingüísmo”, con el objetivo de la castellanización de nuestro pueblo y la total mercantilización de nuestra clase, creando así las condiciones óptimas para engrosar el ejército industrial de reserva del sector turístico. Por otra parte la LOMCE, que nace con el objetivo de neutralizar toda la democracia en los centros educativos, ya que permite a la administración burguesa designar a dedo los directores de los centros; también anula el papel del consejo escolar, renegándolo a un papel meramente consultivo; discrimina a los alumnos por diferencias de sexo y persigue el uso y aprendizaje de la lengua de nuestro pueblo. Denunciamos enérgicamente que la LOMCE es una consecuencia del proceso de fascistización del estado que, ante la agudización de la contradicción del capital /trabajo, se ve obligado a iniciar una gran ofensiva contra la educación de los obreros, nos quieren educar doblegados, sumisos y pacíficos ante su violencia organizada contra los derechos de la clase obrera, no podemos permitirlo. Finalmente, nosotros como marxistas leninistas entendemos que la lucha sindical es una herramienta necesaria para defender y conquistar los derechos de los trabajadores. Apoyamos públicamente a los docentes en huelga, pero es indispensable entender que es una lucha reformista que jamás nos podrá permitir alcanzar la total libertad y emancipación de la clase obrera. Nuestra precariedad es consecuencia del caduco sistema capitalista y tan sólo la revolución socialista conseguirá barrerlo para siempre de nuestra historia.

AnuncisContacta amb nosaltres:

colectiurcm@gmail.com

stalin, pravda nº302 (1929)

"Podeu tenir la seguretat, camarades, de que estic disposat a seguir entregant a la causa de la classe obrera, a la causa de la revolució poletària i el comunisme mundial totes les meves energies, tota la meva capacitat, i si fora necessari, tota la meva sanc gota a gota"

Pàgina estatal R*C

R*C Euskal Herria

R*C València

R*c Catalunya

R*C Andalucía

ferratines

Anuncis