Arxivar per Març de 2014

30
març
14

MIGUEL LLIBERTAT

Miguel, veí del barri de Carabanchel, és l’únic pres a dia d’avui dels participants en les Marxes del 22M.
Des de Reconstrucció Comunista volem donar tot el suport a ell i a tota la seva família.

JA N’HI HA PROU DE CRIMINALITZAR A la CLASSE OBRERA!!!

MIGUEL LLIBERTAT!!!

Imatge

Anuncis
22
març
14

UJCE en el moviment estudiantil: Manipulació, difamació, esquirolatge i covardia.

En resposta als atacs promoguts per aquesta organització i els seus acòlits contra Reconstrucció Comunista.

El passat dia 19 es van produir una sèrie d’accions de propaganda per les marxes obreres per part del Bloc Juvenil de les Marxes Obreres, en el qual hi havia integrants de Reconstrucció Comunista en la UCM.

El dia 20, a primera hora, ens trobem amb que els reaccionaris de l’associació d’estudiants UHP, que van a ser esquirols en la propera vaga de tres dies, van rompre tota la propaganda de les Marxes Obreres, tapant la propaganda amb cartells de les Marxes de la Dignitat.
Davant la qual cosa, gent del bloc juvenil, i no solament militants de RC, van procedir a llevar-los la propaganda amb la qual havien tapat els cartells de les marxes obreres, incloent una pancarta, i ho van deixar tot com estava prèviament. No fa falta que mostrin cap foto: admetem obertament que ho hem fet, si volen una foto millor la hi passem nosaltres.
Combatre el sectarisme de la UJCE i les seves associacions acòlites no és alguna cosa que haguem d’amagar, el moviment estudiantil està molt danyat i viciat per les activitats d’organitzacions com la UJCE, que ho conceben com el seu mas particular.

Què es pot esperar de gent que fa esquirolatge i sempre està frenant i burocratitzant el moviment? Són servidors del sistema, exerceixen el seu paper de control de l’activitat revolucionària, criminalitzant-la.

Intenten destruir una mobilització legítima com les Marxes Obreres atacant a una de les organitzacions que la conformen, aprofitant la suposada “mala fama” de violents que ens hem guanyat en innombrables combats en el nostre dia a dia contra els feixistes. Que no confonguin l’organització i la fortalesa amb ser uns violents. El seu intent de criminalitzar-nos per aquesta part és ridícul. Que els preguntin als feixistes a qui es troben de front cada vegada que vénen a una facultat: si als oportunistes de la UJCE o a nosaltres.

Han realitzat un atac i, en anar a parlar amb ells per solucionar-ho, ens han dit que tot quedava solucionat, però covardament han iniciat una campanya per l’esquena per expulsar-nos del moviment estudiantil, intentant equiparar-nos als feixistes, amb els quals el seu contacte més directe ha estat a través de xarxes socials, quan aquests han tractat de vagar a plaer per les mateixes facultats en les quals aquests oportunistes realitzen, se suposa, un treball polític.

Van a engegar-nos del moviment estudiantil… La pregunta que ens sorgeix és: Qui ens engegarà? Si volen lluitar que es preparin pel combat diari, nosaltres no som un de tants col·lectius que ja han criminalitzat, picat i marginat. Per a nosaltres,cada passa que donin en la nostra contra és un orgull: que els revisionistes i els reformistes ens treguin comunicats, ens intentin assetjar, que se centrin tant a nosaltres és un orgull, un orgull per estar fent el correcte. Sou enemics de classe, doncs serviu als interessos de la burgesia, de “comunista” solament us queda el nom i el folklore. No sou ningú.

Anem a veure alguns dels mètodes que estan emprant en la nostra contra en boca dels seus dirigents. A causa del nostre sentit del respecte i la dignitat de les persones no anem a rebaixar-nos com ells i no anem a posar noms i cognoms:

D’un Responsable de UJCE en la facultat d’Història: “Les vostres armes són la violència, la nostra la denúncia”.

Bravo, molt leninista tot, davant una confrontació el millor és ser un “xivato” i un denunciant, un col·laborador de la justícia burgesa abans que confrontar. On va quedar això que la violència és un instrument i no és ni bona ni dolenta? Llegiu a Lenin… Què “sectaris”, aquests de RC! Seguiu plorant el que vulgueu, per a nosaltres és un al·licient.

Ara anem a veure el nivell de formació de la UJCE, ens centrarem res més que en la persona de la seva Secretaria Regional, que s’ha dedicat a difondre aquest missatge a través de les xarxes socials:

Reconstrucció Comunista ni en classe, ni en la asoci, ni en l’assemblea, ni en la vaga. A casa. N’hi ha prou d’amenaces i intimidacions a les veritables companyes que lluiten. Quan tinguin clar que l’enemic només és el feixisme, parlem.

Deixant de costat que ens vulgui expulsar de la universitat, qüestió que no intenten ni amb l’organització feixista Lliga Jove perquè no els disputen l’hegemonia, que és el que realment mou a aquests buròcrates analfabets en marxisme, caldria detallar diverses qüestions:

1. Llevar la propaganda que prèviament havien llevat al bloc juvenil no és una agressió. Sembla mentida que gent universitària que les hi dóna d’intel·lectual no sàpiga definir un terme tan senzill com a “agressió”.

2. “L’enemic és solament el feixisme”. Atents a la perla d’una Secretària General. Se suposa almenys de nom(perquè és clar que de res més) són marxistes-leninistes, i des d’aquesta perspectiva aquesta completa analfabeta afirma que l’enemic és solament el feixisme… Hem de recordar-li que el feixisme és un mètode de dominació de classe de la burgesia, no són uns senyors vestits de negre, rapats o amb pantalons “bombachos”. L’enemic principal és la burgesia, no únicament els feixistes, doncs els feixistes també són instruments dels burgesos. Li recomanem que llegeixi a Dimitrov, o si escau que llegeixi en general, es formi i no difongui coses anticomunistes. El revisionisme infiltrat en el moviment obrer també és el nostre enemic de classe, i vosaltres també sou el nostre enemic.

Finalment, volem (a manera de prova) ensenyar un blog que han creat en contra nostra tots els revisionistes i assimilats, la qual cosa per a nosaltres, ho reiterem una altra vegada, és motiu d’orgull.

http://bastadeagresiones.wordpress.com/2014/03/21/comunicado/

El comunicat és el que va prometre la UHP explicant tot, el qual té una extensió de quatre paràgrafs, en el que es repeteix l’anteriorment difós per la seva Secretària i li sumen una queixa que la propaganda que llevem que tapava a les marxes obreres era de les marxes per la dignitat. El comunicat no és més que fems i no explica res perquè realment no hi ha res a explicar tret que han manipulat tots els fets.

Ja hem desmuntat totes les seves mentides, i de la suposada “prova” ja hem dit el que va passar. Finalment volem ressaltar a alguns dels signants que acompanyen a la UJCE i a les associacions que controlen, com per exemple els reformistes i electoralistes dels joves d’IU o els trotskistes d’Esquerra Anticapitalista. Els “comunistes” s’alien amb els trotskistes en defensa dels seus quiosquets.

Si els revisionistes i els trotskistas s’alien en la nostra contra, és símptoma evident que estem fent bé les coses.

Gràcies per fer-nos més forts,

Reconstrucció Comunista.

Jove Guàrdia Bolxevic.

 

VERSIÓ EN CASTELLÀ

UJCE en el movimiento estudiantil: Manipulación, difamación, esquirolaje y cobardía.

En respuesta a los ataques promovidos por esta organización y sus acólitos contra Reconstrucción Comunista.

El pasado día 19 se produjeron una serie de acciones de propaganda por las marchas obreras por parte del bloque juvenil de las Marchas Obreras, en el cual había integrantes de Reconstrucción Comunista en la UCM.

El día 20, a primera hora, nos encontramos con que los reaccionarios de la asociación de estudiantes UHP, que van a ser esquiroles en la próxima huelga de tres días, rompieron toda la propaganda de las Marchas Obreras, tapando la propaganda con carteles de las Marchas de la Dignidad.

Ante lo cual gente del bloque juvenil, y no solo militantes de RC, procedieron a quitarles la propaganda con la que habían tapado los carteles y pancartas de las marchas obreras, incluyendo una pancarta, y lo dejaron todo como estaba previamente. No hace falta que muestren ninguna foto: admitimos abiertamente que lo hemos hecho, si quieren una foto mejor se la pasamos nosotros.

Combatir el sectarismo de la UJCE y sus asociaciones acólitas no es algo que tengamos que esconder, el movimiento estudiantil está muy dañado y viciado por las actividades de organizaciones como la UJCE, que lo conciben como su cortijo particular.

¿Qué se puede esperar de gente que hace esquirolaje y siempre está frenando y burocratizando el movimiento? Son servidores del sistema, desempeñan su papel de control de la actividad revolucionaria, criminalizándola.

Intentan destruir una movilización legítima como las Marchas Obreras atacando a una de las organizaciones que la conforman, aprovechando la supuesta “mala fama” de violentos que nos hemos ganado en innumerables combates en nuestro día a día contra los fascistas. Que no confundan la organización y la fortaleza con ser unos violentos. Su intento de criminalizarnos por esta parte es ridículo. Que les pregunten a los fascistas a quiénes se encuentran de frente cada vez que vienen a una facultad: si a los oportunistas de la UJCE o a nosotros.

Han realizado un ataque y, al ir a hablar con ellos para solucionarlo, nos han dicho que todo quedaba solucionado, pero cobardemente han iniciado una campaña por la espalda para expulsarnos del movimiento estudiantil, intentando equipararnos a los fascistas, con los que su contacto más directo ha sido a través de redes sociales, cuando estos han tratado de campar a sus anchas por las mismas facultades en las que estos oportunistas realizan, se supone, un trabajo político.

Van a echarnos del movimiento estudiantil… La pregunta que nos surge es ¿Quién va a echarnos? Si quieren luchar que se preparen para el combate diario, nosotros no somos uno de tantos colectivos que ya han criminalizado, machacado y marginado. Para nosotros, cada paso que den en nuestra contra es un orgullo: que los revisionistas y los reformistas nos saquen comunicados, nos intenten acosar, que se centren tanto a nosotros es un orgullo, un orgullo por estar haciendo lo correcto. Sois enemigos de clase, pues servís a los intereses de la burguesía, de “comunista” solo os queda el nombre y el folclore. No sois nadie.

Vamos a ver algunos de los métodos que están usando en nuestra contra en boca de sus dirigentes. Debido a nuestro sentido del respeto y la dignidad de las personas no vamos a rebajarnos como ellos y no vamos a poner nombres y apellidos:

De un Responsable de UJCE en la facultad de Historia: “Vuestras armas son la violencia, la nuestra la denuncia”.

Bravo, muy leninista todo, ante una confrontación lo mejor es ser un chivato y un denunciante, un colaborador de la justicia burguesa antes que confrontar. ¿Dónde quedó eso de que la violencia es un instrumento y no es ni buena ni mala? Leed a Lenin… ¡Qué “sectarios”, estos de RC! Seguid llorando lo que queráis, para nosotros es un aliciente.

Ahora vamos a ver el nivel de formación de la UJCE, en la persona nada menos de su Secretaria Regional, que se ha dedicado a difundir este mensaje a través de las redes sociales:

“Reconstrucción Comunista ni en clase, ni en la asoci, ni en la asamblea, ni en la huelga. En casa. Basta de amenazas e intimidaciones a las verdaderas compañeras que luchan. Cuando tengan claro que el enemigo sólo es el fascismo, hablamos.

Dejando de lado que nos quiera expulsar de la universidad, cuestión que no intentan ni con la organización fascista Liga Joven porque no les disputan la hegemonía, que es lo que realmente mueve a estos burócratas analfabetos en marxismo, habría que detallar varias cuestiones:

1. Quitar la propaganda que previamente habían quitado al bloque juvenil no es una agresión. Parece mentira que gente universitaria que se las da de intelectual no sepa definir un término tan sencillo como “agresión”.

2. “El enemigo es solo el fascismo”. Atentos a la perla de una Secretaria General. Se supone por lo menos de nombre(porque está claro que de nada más) son marxistas-leninistas, y desde esa perspectiva esta completa analfabeta afirma que el enemigo es solo el fascismo… Tenemos que recordarle que el fascismo es un método de dominación de clase de la burguesía, no son unos señores vestidos de negro, rapados o con pantalones bombachos. El enemigo principal es la burguesía, no únicamente los fascistas, pues los fascistas también son instrumentos de los burgueses. Le recomendamos que lea a Dimitrov, o en su caso que lea en general, se forme y no difunda cosas anticomunistas. El revisionismo infiltrado en el movimiento obrero también es nuestro enemigo de clase, y vosotros también sois nuestro enemigo.

Por último, queremos (a modo de prueba) enseñar un blog que han creado en contra nuestra todos los revisionistas y asimilados, lo cual para nosotros, lo reiteramos otra vez, es motivo de orgullo.

http://bastadeagresiones.wordpress.com/2014/03/21/comunicado/

El comunicado es el que prometió la UHP explicando todo, el cual tiene una extensión de cuatro párrafos, en el que se repite lo anteriormente difundido por su Secretaria y le suman una queja de que la propaganda que quitamos que tapaba a las marchas obreras era de las marchas por la dignidad. El comunicado es una basura y no explica nada porque no hay nada que explicar salvo que han manipulado todos los hechos.

Ya hemos desmontado todas sus mentiras, y de la supuesta “prueba” ya hemos dicho lo que pasó. Por último queremos resaltar a algunos de los firmantes que acompañan a la UJCE y a las asociaciones que controlan, como por ejemplo los reformistas y electoralistas de los jóvenes de IU o los trotskistas de Izquierda Anticapitalista. Los “comunistas” se alían con los trotskistas en defensa de sus chiringuitos.

Si los revisionistas y los trotskistas se alían en nuestra contra, es síntoma evidente de que estamos haciendo bien las cosas.

Gracias por hacernos más fuertes,

Reconstrucción Comunista.

Joven Guardia Bolchevique.

21
març
14

EN SUPORT ALS COMPANYS DEL BLOC JUVENIL I DE RECONSTRUCCIÓ COMUNISTA. Marxes obreres per la vaga general.

El BLOC MARXES OBRERES PER LA VAGA GENERAL està constituït per 47 col·lectius i organitzacions polítiques i sindicals de diversos territoris de l’Estat.

Des del dia 11 de març, el BLOC, ha estat desenvolupant una campanya d’agitació de les MARXES OBRERES amb presentacions en diverses facultats de la UCM i UAM, manifestacions i concentracions durant tota la setmana.

A la Universitat l’organització de les presentacions ha estat a càrrec del Bloc Juvenil i de l’organització Reconstrucció Comunista.

En el dia d’ahir – 19 de març – els companys van estar aferrant cartells del BLOC en la facultat d’Història. Avui – 20 de març – els companys s’han trobat a membres de l’Associació UHP i de l’organització UJCE destruint tota la propaganda del BLOC.

Els companys de Reconstrucció Comunista han procedit a reposar de nou en el mateix lloc els cartells que havien estat arrencats, al mateix temps que s’han dirigit als responsables de UHP i UJCE per recriminar-los la destrucció dels cartells del BLOC. L’incident semblava arreglat. No obstant això, els companys de Reconstrucció Comunista s’han trobat amb una campanya de difamació contra ells duta a terme per la Secretària Regional de la UJCE a Madrid, amb amenaces de denúncies davant la justícia, amb l’objectiu d’expulsar-los de la Universitat i del moviment estudiantil.

La campanya de difamació – en la qual també participen orquestrades per UJCE les associacions UEPEI i Primer de Maig – tracta de criminalitzar als companys de Reconstrucció Comunista i als joves que aposten per les MARXES OBRERES fent-los aparèixer com a feixistes.

El succeït a la Universitat s’ha repetit en altres barris on els nostres cartells han estat tapats per cartells de les MARXES DE LA DIGNITAT i fins i tot han estat arrencats i tirats a terra.

Des del BLOC MARXES OBRERES PER LA VAGA GENERAL recolzem als nostres companys del BLOC JUVENIL i de RECONSTRUCCIÓ COMUNISTA i denunciem com a provocadors a aquells que són els responsables d’aquests fets i que “casualment” són els mateixos que estan mantenint el Règim del 78 que tant mal està fent a la classe treballadora i al poble.

Des del BLOC mantenim el mateix compromís que hem vingut defensant en cadascun dels actes que hem realitzat a la Universitat contra la “PRIVATITZACIÓ DE LA UNIVERSITAT” i per una “UNIVERSITAT PÚBLICA I DE QUALITAT” recolzant i col·laborant amb el moviment estudiantil en la propera VAGA GENERAL.

El BLOC fa una crida als estudiants perquè s’incorporin al festeig de les MARXES OBRERES en la manifestació del 22 M, convocant-los a la CONCENTRACIÓ PERMANENT que tindrà lloc a partir de les 12 del vespre del dia 22.

MARXAS

 

EN APOYO DE LOS COMPAÑEROS DEL BLOQUE JUVENIL Y DE RECONSTRUCCIÓN COMUNISTA. Marchas obreras por la huelga general.

 

El BLOQUE MARCHAS OBRERAS POR LA HUELGA GENERAL está constituido por 47 colectivos y organizaciones políticas y sindicales de varios territorios del Estado

Desde el día 11 de marzo, el BLOQUE, ha venido desarrollando una campaña de agitación de las MARCHAS OBRERAS con presentaciones en varias facultades de la UCM y UAM, manifestaciones y concentraciones durante toda la semana

En la Universidad la organización de las presentaciones ha corrido a cargo del Bloque Juvenil y de la organización Reconstrucción Comunista.

En el día de ayer – 19 de marzo – los compañeros estuvieron pegando carteles del BLOQUE en la facultad de Historia. Hoy – 20 de marzo – los compañeros se han encontrado a miembros de la Asociación UHP y de la organización UJCE destruyendo toda la propaganda del BLOQUE.

Los compañeros de Reconstrucción Comunista han procedido a reponer de nuevo en el mismo lugar los carteles que habían sido arrancados, al mismo tiempo que se han dirigido a los responsables de UHP y UJCE para recriminarles la destrucción de los carteles del BLOQUE. El incidente parecía arreglado. Sin embargo, los compañeros de Reconstrucción Comunista se han encontrado con una campaña de difamación contra ellos llevada a cabo por la Secretaria Regional de la UJCE en Madrid, con amenazas de denuncias ante la justicia, con el objetivo de expulsarlos de la Universidad y del movimiento estudiantil.

La campaña de difamación – en la que también participan orquestadas por UJCE las asociaciones UEPEI y Primero de Mayo – trata de criminalizar a los compañeros de Reconstrucción Comunista y a los jóvenes que apuestan por las MARCHAS OBRERAS haciéndoles aparecer como fascistas.

Lo sucedido en la Universidad se ha repetido en otros barrios en donde nuestros carteles han sido tapados por carteles de las MARCHAS DE LA DIGNIDAD e incluso han sido arrancados y tirados al suelo.

Desde el BLOQUE MARCHAS OBRERAS POR LA HUELGA GENERAL apoyamos a nuestros compañeros del BLOQUE JUVENIL y de RECONSTRUCCIÓN COMUNISTA y denunciamos como provocadores a aquellos que son los responsables de estos hechos y que “casualmente” son los mismos que están manteniendo el Régimen del 78 que tanto daño está haciendo a la clase trabajadora y al pueblo.

Desde el BLOQUE mantenemos el mismo compromiso que hemos venido defendiendo en cada uno de los actos que hemos realizado en la Universidad contra la “PRIVATIZACIÓN DE LA UNIVERSIDAD” y por una “UNIVERSIDAD PÚBLICA Y DE CALIDAD” apoyando y colaborando con el movimiento estudiantil en la próxima HUELGA GENERAL

El BLOQUE hace un llamamiento a los estudiantes para que se incorporen al cortejo de las MARCHAS OBRERAS en la manifestación del 22 M, convocándoles a la CONCENTRACIÓN PERMANENTE que tendrá lugar a partir de las 12 de la noche del día 22.

14
març
14

Concentració davant els jutjats per la imputació de la infanta en el cas Nóos

El passat dissabte 8 de febrer, als jutjats de Palma va acudir la infanta Cristina per declarar per la seva imputació en el cas Nóos. Per aquest motiu, a les 8:30 del matí va tenir lloc una concentració a Via Alemanya que va comptar amb uns 300 manifestants i un dispositiu policial excessiu, amb la presència de cossos policials d’altres llocs de l’Estat i unitats especials de rastreig fins i tot al clavegueram.

A la concentració s’hi van unir treballadors de la planta de Coca-Cola, afectats per l’ERO (expedient de regulació d’ocupació). Tot units corejàvem consignes com: “capitalisme és corrupció”; “ni jutges ni fiscals, justícia popular”; “Visca la lluita de la classe obrera”; “Ni fanta ni Infanta” i “anticapitalistes”; entre d’altres.

Cal recordar que “la riquesa exerceix el seu poder indirectament dins l’Estat però, per això mateix, ho fa d’un mode més segur. En primer lloc, mitjançant la corrupció directa dels funcionaris, i en segon lloc, mitjançant l’aliança del govern amb la borsa”, és a dir, amb el capital financer. “Aquesta aliança es realitza amb tanta major facilitat, com més creixen els deutes de l’Estat” Per tant, la corrupció n’és una part intrínseca del capitalisme i com major sigui la crisi capitalista, major serà la corrupció dins l’Estat. I major seran les condicions de precarietat dels proletaris, i més nombroses les files de l’exèrcit industrial de reserva, el que ells anomenen atur.

(F. Engels: “L’origen de la família, la propietat privada i l’Estat” Capítol IX)

Des de Reconstrucció comunista vàrem voler assistir per denunciar aquest fet, que el capitalisme és corrupte per naturalesa pròpia, i això només pot canviar d’una manera, la qual no és mitjançant reformes ni justícia burgesa. El problema ha de ser tallat d’arrel, i ha de ser la mateixa classe treballadora qui li doni solució al problema mitjançant les eines de què disposa, perquè l’Estat no dubta en emprar la violència per reprimir, perseguir i condemnar la nostra classe.

MÉS BORBONS PRESOS i MENYS PRESOS POLÍTICS

ImatgeImatge

ImatgeImatgeImatgeImatge

ImatgeImatge

El pasado sábado 8 de febrero, a los juzgados de Palma acudió la infanta Cristina para declarar por su imputación en el caso Nóos. Por este motivo, a las 8:30 de la mañana tuvo lugar una concentración en Vía Alemania que contó con unos 300 manifestantes y un dispositivo policial excesivo, con la presencia de cuerpos policiales de otros lugares del Estado y unidades especiales de rastreo incluso en el alcantarillado.

A la concentración se unieron trabajadores de la planta de Coca-cola, afectados por el ERE (expediente de regulación de empleo). Todo unidos coreábamos consignas cómo: “capitalismo es corrupción”; “ni jueces ni fiscales, justicia popular”; “Viva la lucha de la clase obrera”; “Ni fanta ni infanta” y “anticapitalistas”; entre otros. Hay que recordar que “la riqueza ejerce su poder indirectamente dentro del Estado pero, por eso mismo, lo hace de un modo más seguro. En primer lugar, mediante la corrupción directa de los funcionarios, y en segundo lugar, mediante la alianza del gobierno con la bolsa“, es decir, con el capital financiero. “Esta alianza se realiza con tanta mayor facilidad, cuanto más crecen las deudas del Estado” Por lo tanto, la corrupción es una parte intrínseca del capitalismo y cuanto mayor sea la crisis capitalista, mayor será la corrupción dentro del Estado. Y mayor serán las condiciones de precariedad de los proletarios, y más numerosas las filas del ejército industrial de reserva, lo que ellos denominan paro. (F. Engels: “El origen de la familia, la propiedad privada y la Sido” Capítulo IX)

Desde Reconstrucción comunista quisimos asistir para denunciar este hecho, que el capitalismo es corrupto por naturaleza propia, y ésto sólo puede cambiar de una manera, la cual no es mediante reformas ni justicia burguesa. El problema tiene que ser cortado de raíz, y tiene que ser la misma clase trabajadora quién le dé solución al problema mediante las herramientas de que dispone, porque el Estado no duda en emplear la violencia para reprimir, perseguir y condenar nuestra clase.

MÁS BORBONES PRESOS y MENOS PRESOS POLÍTICOS!
Contacta amb nosaltres:

colectiurcm@gmail.com

stalin, pravda nº302 (1929)

"Podeu tenir la seguretat, camarades, de que estic disposat a seguir entregant a la causa de la classe obrera, a la causa de la revolució poletària i el comunisme mundial totes les meves energies, tota la meva capacitat, i si fora necessari, tota la meva sanc gota a gota"

Pàgina estatal R*C

R*C Euskal Herria

R*C València

R*c Catalunya

R*C Andalucía

ferratines

Anuncis