Arxivar per Abril de 2014

29
abr.
14

“DE ACERO” Nº3

[DE ACERO]Publicado el número tres de la revista teórica de Reconstrucción Comunista.

 

http://blog.reconstruccioncomunista.org/2014/04/de-aceropublicado-el-numero-tres-de-la.html

Anuncis
29
abr.
14

Presentació del llibre “Desmuntant a Mao, qüestions sobre un revisionista”

El diumenge dia 4 de Maig a les 18:00 hores, es presenta en el CSO La Trava el llibre del camarada Mesana “Desmuntant a Mao, qüestions sobre un revisionista”, editat per l’editorial “9 de Maig”.

 

PORTADA LIBRO MAO

29
abr.
14

Solidaritat internacional contra el règim feixista marroquí en l’Estat Español.

La repressió al Marroc per part de l’estat feixista s’ha aguditzat amb l’assassinat de tres camarades, morts que l’estat ha intentat ocultar dient que s’han suïcidat. Al seu torn ha estat detingut el camarada Halim Bakali i exigim el seu alliberament al costat de la dels centenars de presos polítics que existeixen en l’estat feixista del Marroc.

A baix el règim feixista del Marroc.
Llibertat Halim Bakali.
Visca la lluita del MMLPL.

Agitació i descripció en castellà adjuntada al següent link.

http://blog.reconstruccioncomunista.org/2014/04/campana-de-solidaridad-internacional.html

23
abr.
14

CAMPANYA D’AGITACIÓ PER LA REPÚBLICA FEDERAL I SOCIALISTA

Campaña de agitación por la República federal y socialista.

 

http://blog.reconstruccioncomunista.org/search?updated-max=2014-04-19T23:52:00%2B02:00&max-results=17

 

08
abr.
14

Neix R*C Guadalajara

Reconstrucció Comunista (RC) és una organització comunista amb estructura de Partit de Nou Tipus Leninista, es regeix pel centralisme democràtic i la nostra ideologia és la del Marxisme-Leninisme. Actualment, entenem que no existeix cap partit marxista-leninista en l’Estat espanyol, la nostra missió és estrènyer les relacions entre els marxistes-leninistes i conduir cap a un procés d’unitat d’acció, lluita ideològica i reconstrucció del Partit del proletariat.
Reconstrucció Comunista sorgeix al principi a Madrid, fa uns anys, provinent d’un grup de joves marxistes-leninistes inconformes amb les actuals formacions autodenominades comunistes, que s’han demostrat en la teoria i la praxi com a revisionistes. Malgrat això, Reconstrucció Comunista, amb l’esforç i treball constant dels seus militants, ha aconseguit a poc a poc anar convertint-se en una organització estatal, ja existeixen altres seccions de R*C en altres punts de l’estat com Euskal Herria, València, Balears, etc. Defensem la nostra història revolucionària, i aprenem d’aquestes experiències, com són: la comuna de París, la revolució Russa, la revolució Xinesa fins a 1951, la revolució i lluita contra el revisionisme a Albània, el front popular i la guerra nacional-revolucionària a Espanya, les lluites anticolonials, l’heroica i exemplar lluita contra el feixisme i el naixement del camp socialista. Alhora assumim aportacions de gran quantitat de revolucionaris que van aportar a la ciència del marxisme-leninisme com per exemple de: Iosef Stalin, Enver Hoxha, Jorge Dimitrov, José Díaz, etc.
Com a marxistes-leninistes coherents, no dubtem a denunciar el XX congrés del PCUS com un cop d’estat orquestrat pels revisionistes. Va significar la fi de l’avanç revolucionari a nivell global, la traïció i el restabliment gradual del capitalisme fins a la destrucció total del camp socialista. El que no van aconseguir els feixistes i els imperialistes amb les seves cruentes Guerres Mundials ho van aconseguir els revisionistes, l’enemic intern. Tota organització que no condemni el XX Congrés i tot el que va venir després és revisionista, legitima el revisionisme, condemna el marxisme leninisme renegant-ho a l’ostracisme, i està legitimant la traïció i destrucció del moviment comunista i revolucionari mundial.
Estem compromesos amb l’internacionalisme proletari, som membres de la Coordinadora internacional d’organitzacions i partits revolucionaris (ICOR), perquè entenem que tots els partits revolucionaris hem de coordinar-nos, que en aquesta època d’agudització de l’imperialisme és més important que mai la coordinació de tots els Partits revolucionaris. A Reconstrucció Comunista prevalem el qualitatiu al quantitatiu. Entenem que el partit avança depurant-se, preferim la qualitat d’aquella persona veritablement revolucionària que ha decidit ser un comunista “intaxable”. Ja ho deia Lenin: “La revolució comença per casa”, la disciplina conscient és alguna cosa importantíssim en la nostra organització, els indisciplinats no tenen cabuda aquí.
Pensem que els comunistes hem de ser un exemple en tots els aspectes, per això exigim molt als nostres militants i no admetem militàncies a mig fer com en els partits revisionistes.
Volem anunciar la presentació oficial de la constitució d’una nova cèl·lula de RC a Guadalajara.

Organització, Formació i Combat. Reconstrucció Comunista.

 

Nace R*C Guadalajara
Reconstrucción Comunista (RC) es una organización comunista con estructura de Partido de Nuevo Tipo Leninista, se rige por el centralismo democrático y nuestra ideología es la del Marxismo-Leninismo. Actualmente, entendemos que no existe ningún partido marxista-leninista en el Estado español, nuestra misión es estrechar las relaciones entre los marxistas-leninistas y conducir hacia un proceso de unidad de acción, lucha ideológica y reconstrucción del Partido del proletariado.
Reconstrucción Comunista surge en un principio en Madrid, hace unos años, proveniente de un grupo de jóvenes marxistas-leninistas inconformes con las actuales formaciones autodenominadas comunistas, que se han demostrado en la teoría y la praxis como revisionistas. Pese a esto, Reconstrucción Comunista, con el esfuerzo y trabajo constante de sus militantes, ha conseguido poco a poco ir convirtiéndose en una organización estatal, ya existen otras secciones de R*C en otros puntos del estado como Euskal Herria, Valencia, Baleares, etc. Defendemos nuestra historia revolucionaria, y aprendemos de estas experiencias, como son: la comuna de París, la revolución Rusa, la revolución China hasta 1951, la revolución y lucha contra el revisionismo en Albania, el frente popular y la guerra nacional-revolucionaria en España, las luchas anticoloniales, la heroica y ejemplar lucha contra el fascismo y el nacimiento del campo socialista. A su vez asumimos aportes de gran cantidad de revolucionarios que aportaron a la ciencia del marxismo-leninismo como por ejemplo de: Iosef Stalin, Enver Hoxha, Jorge Dimitrov, José Díaz, etc.
Como marxistas-leninistas coherentes, no dudamos en denunciar el XX congreso del PCUS como un golpe de estado orquestado por los revisionistas. Significó el fin del avance revolucionario a nivel global, la traición y el restablecimiento paulatino del capitalismo hasta la destrucción total del campo socialista. Lo que no consiguieron los fascistas y los imperialistas con sus cruentas Guerras Mundiales lo consiguieron los revisionistas, el enemigo interno. Toda organización que no condene el XX Congreso y todo lo que vino después es revisionista, legitima el revisionismo, condena el marxismo leninismo renegándolo al ostracismo, y está legitimando la traición y destrucción del movimiento comunista y revolucionario mundial.
Estamos comprometidos con el internacionalismo proletario, somos miembros de la Coordinadora internacional de organizaciones y partidos revolucionarios (ICOR), porque entendemos que todos los partidos revolucionarios tenemos que coordinarnos, que en esta época de agudización del imperialismo es más importante que nunca la coordinación de todos los Partidos revolucionarios. En Reconstrucción Comunista primamos lo cualitativo a lo cuantitativo. Entendemos que el partido avanza depurándose, preferimos la cualidad de aquella persona verdaderamente revolucionaria que ha decidido ser un comunista intachable. Ya lo decía Lenin: “La revolución empieza por casa”, la disciplina consciente es algo importantísimo en nuestra organización, los indisciplinados no tienen cabida aquí.
Pensamos que los comunistas tenemos que ser un ejemplo en todos los aspectos, por eso exigimos mucho a nuestros militantes y no admitimos militancias a medias como en los partidos revisionistas.

Queremos anunciar la presentación oficial de la constitución de una nueva célula de RC en Guadalajara.

Organización, Formación y Combate. Reconstrucción Comunista.

04
abr.
14

NEIX RC A TARRAGONA

http://reconstrucciocomunistatarragona.blogspot.com.es/

“El revisionisme corroeix a nombrosos partits comunistes i obrers, particularment a Europa, que està prenyada de revisionisme. S’estan transformant de partits de la revolució social en partits de les reformes socials, s’estan apropant i fonent amb els socialdemòcrates, s’estan apartant de les tradicions i de l’esperit revolucionari, s’estan adormint amb les il·lusions del camí pacífic parlamentari que els revisionistes han elevat a principi estratègic mundial.”

I. Hoxha

Nosaltres compartim la premissa amb el camarada Hoxha, actualment els nostres carrers viuen aquesta realitat; on molts col·lectius, organitzacions, partits… s’auto denominen i es proclamen “els grans i únics revolucionaris” del moment.

Com a joventut conscient i descontenta amb aquesta realitat imperant, analitzant la situació des d’una visió marxista-leninista, creiem que no es pot concebre aquest escenari de lluita com el correcte o com el camí a seguir per automatisme, propi del revisionisme i oportunisme que engrosseixen les files de molts moviments.

Aquest és un dels motius pels quals hem decidit organitzar-nos amb Reconstrucció Comunista, ja que creiem que a Tarragona, existeix de forma urgent, a causa de la inexistència fins al moment a nivell local, la necessitat d’organitzar-se en un destacament realment marxista-leninista, que defensi alt i clar, sense concessions, la presa de poder i la instauració de la dictadura del proletariat.

Sabem a quina classe pertanyem i sabem a qui volem enderrocar, per això la nostra lluita no entén de termes mitjans, ni de picades d’ullet a la burgesia. Aliar-se amb ella i la seva maquinària, o seguir-li el joc creient cega i utòpicament per obtenir com irrisori benefici per a la nostra classe, seria caure i repetir un greu error històric. Com a joves revolucionaris i revolucionàries, la nostra meta és aconseguir la màxima formació en un col·lectiu plenament dedicat a la seva classe, per fer front al revisionisme en totes les seves formes, element el qual el seu únic i preuat objectiu és destruir i dinamitar la consciència i els avanços de la classe obrera.
Entenem que dins de l’Estat Español, i a causa d’una de les crisis cícliques de l’imperialisme, és lògic que augmenti el grau de mobilització i consciència obrera, alhora que hi ha un clar i brutal avanç de feixistització per part de l’Estat. Tot això sofert sempre per la mateixa classe, la nostra, la classe obrera, reprimida per tot mitjà possible, legal o il·legal, *cuartándonos i oprimint així la nostra llibertat com a classe.

“L’imperialisme, forma superior del capitalisme no pot resoldre els problemes nacionals i colonials, com el capitalisme no pot suprimir l’explotació de l’home per l’home. L’imperialisme necessàriament ha d’alimentar-se amb la submissió i l’opressió dels pobles i nacions colonials i dependents, perquè la llibertat d’aquesta seria la seva fi; el mateix que el capitalisme NECESSÀRIAMENT es nodreix del dolor, de la misèria i de l’esclavitud de les masses treballadores, perquè la seva emancipació seria la seva fi.”

J. Comorera

No hem de, ni volem seguir el rumb que emprenen els moviments desclassats i xovinistes que existeixen al voltant de l’estat.

A causa de la forta tendència xovinista que actualment copeja principalment a Catalunya, i radialment als Països Catalans, tenim encara més clara nostra postura.
“Nació és una comunitat humana estable, històricament formada i sorgida sobre la base de la comunitat d’idioma, de territori, de vida econòmica i de psicologia, manifestada aquesta en la comunitat de cultura.”

I.Stalin

Tot moviment que no afavoreix a la classe obrera no és un moviment que els i les marxista-leninistes hagin de prendre o defensar. Com bé diu Joan Comorera en “El problema de les nacionalitats a Espanya”, dins del capitalisme no hi ha cabuda possible per a l’emancipació d’un poble, ja que els burgesos no entenen de banderes sinó de beneficis per a la seva classe.
“És justa l’afirmació de Lenin: abans del socialisme no pot ‘donar-se’ i ‘realitzar-se’ la plena independència de les nacions depenents i de les colònies”.

J. Comorera

Creiem en l’organització i en la formació així com en un combat directe tant ideològic, ja que no esquivem la confrontació d’idees, com un combat cara a cara, ja que els nostres ideals i els nostres principis formen part del nostre dia a dia i defensarem i portarem la nostra causa fins a les darreres conseqüències. Prenent com a exemple els grans autors i les glorioses revolucions i victòries del socialisme.

“No podeu fer una revolució amb guants de seda.”

I. Stalin

 

 

Nace RC Tarragona
http://reconstrucciocomunistatarragona.blogspot.com.es/

“El revisionismo corroe a numerosos partidos comunistas y obreros, particularmente en Europa, que está preñada de revisionismo. Se están transformando de partidos de la revolución social en partidos de las reformas sociales, se están acercando y fundiendo con los socialdemócratas, se están apartando de las tradiciones y del espíritu revolucionario, se están adormeciendo con las ilusiones del camino pacífico parlamentario que los revisionistas han elevado a principio estratégico mundial.”

E. Hoxha

Nosotros compartimos la premisa con el camarada Hoxha, actualmente nuestras calles viven esta realidad; donde muchos colectivos, organizaciones, partidos… se auto denominan y se proclaman “los grandes y únicos revolucionarios” del momento.

Como juventud consciente y descontenta con esta realidad imperante, analizando la situación desde una visión marxista-leninista, creemos que no se puede concebir este escenario de lucha como lo correcto o como el camino a seguir por automatismo, propio del revisionismo y oportunismo que engrosan las filas de muchos movimientos.

Éste es uno de los motivos por los cuales hemos decidido organizarnos con Reconstrucción Comunista, ya que creemos que en Tarragona, existe de forma urgente, debido a la inexistencia hasta el momento a nivel local, la necesidad de organizarse en un destacamento realmente marxista-leninista, que defienda alto y claro, sin concesiones, la toma de poder y la instauración de la dictadura del proletariado.

Sabemos a qué clase pertenecemos y sabemos a cuál queremos derrocar, por eso nuestra lucha no entiende de términos medios, ni de guiños a la burguesía. Aliarse con ella y su maquinaria, o seguirle el juego creyendo ciega y utópicamente para obtener cual irrisorio beneficio para nuestra clase, seria caer y repetir un grave error histórico. Como jóvenes revolucionarios y revolucionarias, nuestra meta es alcanzar la máxima formación en un colectivo plenamente dedicado a su clase, para hacer frente al revisionismo en todas sus formas, elemento el cual su único y preciado objetivo es destruir y dinamitar la consciencia y los avances de la clase obrera.
Entendemos que dentro del Estado Español, y debido a una de las crisis cíclicas del imperialismo, es lógico que aumente el grado de movilización y consciencia obrera, a la vez que hay un claro y brutal avance de fascistización por parte del Estado. Todo esto sufrido siempre por la misma clase, la nuestra, la clase obrera, reprimida por todo medio posible, legal o ilegal, cuartándonos y oprimiendo así nuestra libertad como clase.

“El imperialismo, forma superior del capitalismo no puede resolver los problemas nacionales y coloniales, como el capitalismo no puede suprimir la explotación del hombre por el hombre. El imperialismo necesariamente ha de alimentarse con el sometimiento y la opresión de los pueblos y naciones coloniales y dependientes, porque la libertad de ésta seria su fin; lo mismo que el capitalismo NECESARIAMENTE se nutre del dolor, de la miseria y de la esclavitud de las masas trabajadoras, porque su emancipación seria su fin.”

J. Comorera

No debemos, ni queremos seguir el rumbo que emprenden los movimientos desclasados y chovinistas que existen alrededor del estado.

Debido a la fuerte tendencia chovinista que actualmente golpea principalmente a Cataluña, y radialmente a los Països Catalans, tenemos aún más clara nuestra postura.
“Nación es una comunidad humana estable, históricamente formada y surgida sobre la base de la comunidad de idioma, de territorio, de vida económica y de psicología, manifestada ésta en la comunidad de cultura.”

I.Stalin

Todo movimiento que no favorece a la clase obrera no es un movimiento que los y las marxista-leninistas deban tomar o defender. Como bien dice Joan Comorera en “El problema de las nacionalidades en España”, dentro del capitalismo no hay cabida posible para la emancipación de un pueblo, ya que los burgueses no entienden de banderas sino de beneficios para su clase.
“Es justa la afirmación de Lenin: antes del socialismo no puede ‘darse’ y ‘realizarse’ la plena independencia de las naciones dependientes y de las colonias”.

J. Comorera

Creemos en la organización y en la formación así como en un combate directo tanto ideológico, ya que no esquivamos la confrontación de ideas, como un combate frente a frente, ya que nuestros ideales y nuestros principios forman parte de nuestro día a día y defenderemos y llevaremos nuestra causa hasta las últimas consecuencias. Tomando como ejemplo los grandes autores y las gloriosas revoluciones y victorias del socialismo.

“No podéis hacer una revolución con guantes de seda.”

I. Stalin

03
abr.
14

NEIX RC A JAÉN

http://reconstruccioncomunistajaen.blogspot.com.es/

Reconstrucció Comunista (RC) és una organització comunista amb estructura de Partit de Nou Tipus Leninista, es regeix pel centralisme democràtic i la nostra ideologia és la del Marxisme-Leninisme. Actualment, entenem que no existeix cap partit marxista-leninista en l’Estat espanyol, la nostra missió és estrènyer les relacions entre els marxistes-leninistes i conduir cap a un procés d’unitat d’acció, lluita ideològica i reconstitució del Partit del proletariat.
Reconstrucció Comunista sorgeix al principi a Madrid, fa uns anys, provinent d’un grup de joves marxistes-leninistes inconformes amb les actuals formacions autodenominades comunistes, que s’han demostrat en la teoria i la praxi com a revisionistes. Malgrat això, Reconstrucció Comunista, amb l’esforç i treball constant dels seus militants, ha aconseguit a poc a poc anar convertint-se en una organització estatal, ja existeixen altres seccions de RC en altres punts de l’estat com Euskal Herria, València, Balears, etc.
Defensem la nostra història revolucionària, i aprenem d’aquestes experiències, com són: la comuna de París, la revolució Russa, la revolució Xinesa fins a 1951, la revolució i lluita contra el revisionisme a Albània, el front popular i la guerra nacional-revolucionària a Espanya, les lluites anticolonials, l’heroica i exemplar lluita contra el feixisme i el naixement del camp socialista.
Al seu torn assumim aportacions de gran quantitat de revolucionaris que van aportar a la ciència del marxisme-leninisme com per exemple: Iosef Stalin, Enver Hoxha, Jorge Dimitrov, José Díaz, Che Guevara, Ho Chi Minh, etc.
Com a marxistes-leninistes coherents, no dubtem a denunciar el XX congrés del PCUS com un cop d’estat orquestrat pels revisionistes. Va significar la fi de l’avanç revolucionari a nivell global, la traïció i el restabliment gradual del capitalisme fins a la destrucció total del camp socialista. El que no van aconseguir els feixistes i els imperialistes amb les seves cruentes Guerres Mundials ho van aconseguir els revisionistes, l’enemic intern. Tota organització que no condemni el XX Congrés i tot el que va venir després és revisionista, legitima el revisionisme, condemna el marxisme leninisme renegant-ho a l’ostracisme, i està legitimant la traïció i destrucció del moviment comunista i revolucionari mundial.
Estem compromesos amb l’internacionalisme proletari, som membres de la Coordinadora internacional d’organitzacions i partits revolucionaris (ICOR), perquè entenem que tots els partits revolucionaris hem de coordinar-nos, que en aquesta època d’agudització de l’imperialisme és més important que mai la coordinació de tots els Partits revolucionaris.
A Reconstrucció Comunista prevalem el qualitatiu al quantitatiu, això vol dir que no preferim tenir deu militants sense formació, sense disciplina, sense conseqüència. Entenem que el partit avança depurant-se, per això volem a aquest un entre deu que sigui capaç de sacrificar-se per l’organització, preferim la qualitat d’aquella persona veritablement revolucionària que ha decidit ser un comunista “intaxable”. Ja ho deia Lenin: “La revolució comença per casa”, la disciplina conscient és alguna cosa importantíssim en la nostra organització, els indisciplinats no tenen cabuda aquí. Pensem que els comunistes hem de ser un exemple en tots els aspectes, per això exigim molt als nostres militants i no admetem militàncies a mig fer com en els partits revisionistes. Qualsevol que conegui la nostra trajectòria sap que no som ni una secta ni un quiosquet, som un partit comunista.
És per aquestes raons, i pel fet que actualment existeix un auge en les mobilitzacions per part de la classe obrera en l’Estat espanyol, majoritàriament produïdes per la crisi econòmica capitalista, a més de la deslegitimació de la democràcia burgesa; el desenmascarament de l’alienació, per la qual cosa decidim formar part de Reconstrucció Comunista, doncs la bandera del canvi no pot ser presa per revisionistes, oportunistes ni reformistes que en la pràctica s’han demostrat com a elements perpetuants del capitalisme.
És l’hora d’organitzar-se, i ha de ser entorn d’una organització revolucionària, no solament en la teoria sino també en la pràctica.

 

Nace RC en Jaén.

http://reconstruccioncomunistajaen.blogspot.com.es/

Reconstrucción Comunista (RC) es una organización comunista con estructura de Partido de Nuevo Tipo Leninista, se rige por el centralismo democrático y nuestra ideología es la del Marxismo-Leninismo. Actualmente, entendemos que no existe ningún partido marxista-leninista en el Estado español, nuestra misión es estrechar las relaciones entre los marxistas-leninistas y conducir hacia un proceso de unidad de acción, lucha ideológica y reconstitución del Partido del proletariado.Reconstrucción Comunista surge en  un principio en Madrid, hace unos años, proveniente de un grupo de jóvenes marxistas-leninistas inconformes con las actuales formaciones autodenominadas comunistas, que se han demostrado en la teoría y la praxis como revisionistas. Pese a esto, Reconstrucción Comunista, con el esfuerzo y trabajo constante de sus militantes, ha conseguido poco a poco ir convirtiéndose en una organización estatal, ya existen otras secciones de RC en otros puntos del estado como Euskal Herria, Valencia, Baleares, etc.Defendemos nuestra historia revolucionaria, y aprendemos de estas experiencias, como son: la comuna de París, la revolución Rusa, la revolución China hasta 1951, la revolución y lucha contra el revisionismo en Albania, el frente popular y la guerra nacional-revolucionaria en España, las luchas anticoloniales, la heroica y ejemplar lucha contra el fascismo y el nacimiento del campo socialista.A su vez asumimos aportes de gran cantidad de revolucionarios que aportaron a la ciencia del marxismo-leninismo como por ejemplo de: Iosef Stalin, Enver Hoxha, Jorge Dimitrov, José Díaz, Che Guevara, Ho Chi Minh, etc.Como marxistas-leninistas coherentes, no dudamos en  denunciar el XX congreso del PCUS como un golpe de estado orquestado por los revisionistas. Significó el fin del avance revolucionario a nivel global, la traición y el restablecimiento paulatino del capitalismo hasta la destrucción total del campo socialista. Lo que no consiguieron los fascistas y los imperialistas con sus cruentas Guerras Mundiales lo consiguieron los revisionistas, el enemigo interno. Toda organización que no condene el XX Congreso y todo lo que vino después es revisionista, legitima el revisionismo, condena el marxismo leninismo renegándolo al ostracismo, y está legitimando la traición y destrucción del movimiento comunista y revolucionario mundial.Estamos comprometidos con el internacionalismo proletario, somos miembros de la Coordinadora internacional de organizaciones y partidos revolucionarios (ICOR), porque entendemos que todos los partidos revolucionarios tenemos que coordinarnos, que en esta época de agudización del imperialismo es más importante que nunca la coordinación de todos los Partidos revolucionarios.En Reconstrucción Comunista primamos lo cualitativo a lo cuantitativo, esto quiere decir que no preferimos tener diez militantes sin formación, sin disciplina, sin consecuencia. Entendemos que el partido avanza depurándose, por eso queremos a ese uno entre diez que sea capaz de sacrificarse por la organización, preferimos la cualidad de aquella persona verdaderamente revolucionaria que ha decidido ser un comunista intachable. Ya lo decía Lenin: “La revolución empieza por casa”, la disciplina consciente es algo importantísimo en nuestra organización, los indisciplinados no tienen cabida aquí. Pensamos que los comunistas tenemos que ser un ejemplo en todos los aspectos, por eso exigimos mucho a nuestros militantes y no admitimos militancias a medias como en los partidos revisionistas. Cualquiera que conozca nuestra trayectoria sabe que no somos ni una secta ni un chiringuito, somos un partido comunista.Es por estas razones, y por el hecho de que actualmente existe un auge en las movilizaciones por parte de la clase obrera en el Estado español, mayoritariamente producidas por la crisis económica capitalista, además de la deslegitimación de la democracia burguesa; el desenmascaramiento de la alienación, por lo que decidimos formar parte de Reconstrucción Comunista, pues la bandera del cambio no puede ser tomada por revisionistas, oportunistas ni reformistas que en la práctica se han demostrado como elementos perpetuantes del capitalismo.Es la hora de organizarse, y debe ser en torno a una organización revolucionaria, no sólo en la teoría si no también en la práctica.
Contacta amb nosaltres:

colectiurcm@gmail.com

stalin, pravda nº302 (1929)

"Podeu tenir la seguretat, camarades, de que estic disposat a seguir entregant a la causa de la classe obrera, a la causa de la revolució poletària i el comunisme mundial totes les meves energies, tota la meva capacitat, i si fora necessari, tota la meva sanc gota a gota"

Pàgina estatal R*C

R*C Euskal Herria

R*C València

R*c Catalunya

R*C Andalucía

ferratines

Anuncis