04
abr.
14

NEIX RC A TARRAGONA

http://reconstrucciocomunistatarragona.blogspot.com.es/

“El revisionisme corroeix a nombrosos partits comunistes i obrers, particularment a Europa, que està prenyada de revisionisme. S’estan transformant de partits de la revolució social en partits de les reformes socials, s’estan apropant i fonent amb els socialdemòcrates, s’estan apartant de les tradicions i de l’esperit revolucionari, s’estan adormint amb les il·lusions del camí pacífic parlamentari que els revisionistes han elevat a principi estratègic mundial.”

I. Hoxha

Nosaltres compartim la premissa amb el camarada Hoxha, actualment els nostres carrers viuen aquesta realitat; on molts col·lectius, organitzacions, partits… s’auto denominen i es proclamen “els grans i únics revolucionaris” del moment.

Com a joventut conscient i descontenta amb aquesta realitat imperant, analitzant la situació des d’una visió marxista-leninista, creiem que no es pot concebre aquest escenari de lluita com el correcte o com el camí a seguir per automatisme, propi del revisionisme i oportunisme que engrosseixen les files de molts moviments.

Aquest és un dels motius pels quals hem decidit organitzar-nos amb Reconstrucció Comunista, ja que creiem que a Tarragona, existeix de forma urgent, a causa de la inexistència fins al moment a nivell local, la necessitat d’organitzar-se en un destacament realment marxista-leninista, que defensi alt i clar, sense concessions, la presa de poder i la instauració de la dictadura del proletariat.

Sabem a quina classe pertanyem i sabem a qui volem enderrocar, per això la nostra lluita no entén de termes mitjans, ni de picades d’ullet a la burgesia. Aliar-se amb ella i la seva maquinària, o seguir-li el joc creient cega i utòpicament per obtenir com irrisori benefici per a la nostra classe, seria caure i repetir un greu error històric. Com a joves revolucionaris i revolucionàries, la nostra meta és aconseguir la màxima formació en un col·lectiu plenament dedicat a la seva classe, per fer front al revisionisme en totes les seves formes, element el qual el seu únic i preuat objectiu és destruir i dinamitar la consciència i els avanços de la classe obrera.
Entenem que dins de l’Estat Español, i a causa d’una de les crisis cícliques de l’imperialisme, és lògic que augmenti el grau de mobilització i consciència obrera, alhora que hi ha un clar i brutal avanç de feixistització per part de l’Estat. Tot això sofert sempre per la mateixa classe, la nostra, la classe obrera, reprimida per tot mitjà possible, legal o il·legal, *cuartándonos i oprimint així la nostra llibertat com a classe.

“L’imperialisme, forma superior del capitalisme no pot resoldre els problemes nacionals i colonials, com el capitalisme no pot suprimir l’explotació de l’home per l’home. L’imperialisme necessàriament ha d’alimentar-se amb la submissió i l’opressió dels pobles i nacions colonials i dependents, perquè la llibertat d’aquesta seria la seva fi; el mateix que el capitalisme NECESSÀRIAMENT es nodreix del dolor, de la misèria i de l’esclavitud de les masses treballadores, perquè la seva emancipació seria la seva fi.”

J. Comorera

No hem de, ni volem seguir el rumb que emprenen els moviments desclassats i xovinistes que existeixen al voltant de l’estat.

A causa de la forta tendència xovinista que actualment copeja principalment a Catalunya, i radialment als Països Catalans, tenim encara més clara nostra postura.
“Nació és una comunitat humana estable, històricament formada i sorgida sobre la base de la comunitat d’idioma, de territori, de vida econòmica i de psicologia, manifestada aquesta en la comunitat de cultura.”

I.Stalin

Tot moviment que no afavoreix a la classe obrera no és un moviment que els i les marxista-leninistes hagin de prendre o defensar. Com bé diu Joan Comorera en “El problema de les nacionalitats a Espanya”, dins del capitalisme no hi ha cabuda possible per a l’emancipació d’un poble, ja que els burgesos no entenen de banderes sinó de beneficis per a la seva classe.
“És justa l’afirmació de Lenin: abans del socialisme no pot ‘donar-se’ i ‘realitzar-se’ la plena independència de les nacions depenents i de les colònies”.

J. Comorera

Creiem en l’organització i en la formació així com en un combat directe tant ideològic, ja que no esquivem la confrontació d’idees, com un combat cara a cara, ja que els nostres ideals i els nostres principis formen part del nostre dia a dia i defensarem i portarem la nostra causa fins a les darreres conseqüències. Prenent com a exemple els grans autors i les glorioses revolucions i victòries del socialisme.

“No podeu fer una revolució amb guants de seda.”

I. Stalin

 

 

Nace RC Tarragona
http://reconstrucciocomunistatarragona.blogspot.com.es/

“El revisionismo corroe a numerosos partidos comunistas y obreros, particularmente en Europa, que está preñada de revisionismo. Se están transformando de partidos de la revolución social en partidos de las reformas sociales, se están acercando y fundiendo con los socialdemócratas, se están apartando de las tradiciones y del espíritu revolucionario, se están adormeciendo con las ilusiones del camino pacífico parlamentario que los revisionistas han elevado a principio estratégico mundial.”

E. Hoxha

Nosotros compartimos la premisa con el camarada Hoxha, actualmente nuestras calles viven esta realidad; donde muchos colectivos, organizaciones, partidos… se auto denominan y se proclaman “los grandes y únicos revolucionarios” del momento.

Como juventud consciente y descontenta con esta realidad imperante, analizando la situación desde una visión marxista-leninista, creemos que no se puede concebir este escenario de lucha como lo correcto o como el camino a seguir por automatismo, propio del revisionismo y oportunismo que engrosan las filas de muchos movimientos.

Éste es uno de los motivos por los cuales hemos decidido organizarnos con Reconstrucción Comunista, ya que creemos que en Tarragona, existe de forma urgente, debido a la inexistencia hasta el momento a nivel local, la necesidad de organizarse en un destacamento realmente marxista-leninista, que defienda alto y claro, sin concesiones, la toma de poder y la instauración de la dictadura del proletariado.

Sabemos a qué clase pertenecemos y sabemos a cuál queremos derrocar, por eso nuestra lucha no entiende de términos medios, ni de guiños a la burguesía. Aliarse con ella y su maquinaria, o seguirle el juego creyendo ciega y utópicamente para obtener cual irrisorio beneficio para nuestra clase, seria caer y repetir un grave error histórico. Como jóvenes revolucionarios y revolucionarias, nuestra meta es alcanzar la máxima formación en un colectivo plenamente dedicado a su clase, para hacer frente al revisionismo en todas sus formas, elemento el cual su único y preciado objetivo es destruir y dinamitar la consciencia y los avances de la clase obrera.
Entendemos que dentro del Estado Español, y debido a una de las crisis cíclicas del imperialismo, es lógico que aumente el grado de movilización y consciencia obrera, a la vez que hay un claro y brutal avance de fascistización por parte del Estado. Todo esto sufrido siempre por la misma clase, la nuestra, la clase obrera, reprimida por todo medio posible, legal o ilegal, cuartándonos y oprimiendo así nuestra libertad como clase.

“El imperialismo, forma superior del capitalismo no puede resolver los problemas nacionales y coloniales, como el capitalismo no puede suprimir la explotación del hombre por el hombre. El imperialismo necesariamente ha de alimentarse con el sometimiento y la opresión de los pueblos y naciones coloniales y dependientes, porque la libertad de ésta seria su fin; lo mismo que el capitalismo NECESARIAMENTE se nutre del dolor, de la miseria y de la esclavitud de las masas trabajadoras, porque su emancipación seria su fin.”

J. Comorera

No debemos, ni queremos seguir el rumbo que emprenden los movimientos desclasados y chovinistas que existen alrededor del estado.

Debido a la fuerte tendencia chovinista que actualmente golpea principalmente a Cataluña, y radialmente a los Països Catalans, tenemos aún más clara nuestra postura.
“Nación es una comunidad humana estable, históricamente formada y surgida sobre la base de la comunidad de idioma, de territorio, de vida económica y de psicología, manifestada ésta en la comunidad de cultura.”

I.Stalin

Todo movimiento que no favorece a la clase obrera no es un movimiento que los y las marxista-leninistas deban tomar o defender. Como bien dice Joan Comorera en “El problema de las nacionalidades en España”, dentro del capitalismo no hay cabida posible para la emancipación de un pueblo, ya que los burgueses no entienden de banderas sino de beneficios para su clase.
“Es justa la afirmación de Lenin: antes del socialismo no puede ‘darse’ y ‘realizarse’ la plena independencia de las naciones dependientes y de las colonias”.

J. Comorera

Creemos en la organización y en la formación así como en un combate directo tanto ideológico, ya que no esquivamos la confrontación de ideas, como un combate frente a frente, ya que nuestros ideales y nuestros principios forman parte de nuestro día a día y defenderemos y llevaremos nuestra causa hasta las últimas consecuencias. Tomando como ejemplo los grandes autores y las gloriosas revoluciones y victorias del socialismo.

“No podéis hacer una revolución con guantes de seda.”

I. Stalin

Anuncis

0 Responses to “NEIX RC A TARRAGONA”  1. Feu un comentari

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Google photo

Esteu comentant fent servir el compte Google. Log Out /  Canvia )

Twitter picture

Esteu comentant fent servir el compte Twitter. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

S'està connectant a %s


Contacta amb nosaltres:

colectiurcm@gmail.com

stalin, pravda nº302 (1929)

"Podeu tenir la seguretat, camarades, de que estic disposat a seguir entregant a la causa de la classe obrera, a la causa de la revolució poletària i el comunisme mundial totes les meves energies, tota la meva capacitat, i si fora necessari, tota la meva sanc gota a gota"

Pàgina estatal R*C

R*C Euskal Herria

R*C València

R*c Catalunya

R*C Andalucía

ferratines

Anuncis

%d bloggers like this: