Arxivar per Desembre de 2014

16
des.
14

Solidaritat amb els companys anarquistes detinguts.

Versión en castellano: http://blog.reconstruccioncomunista.org/2014/12/solidaridad-con-los-companeros.html

Des de Reconstrucció Comunista volem manifestar la nostra solidaritat amb els companys anarquistes detinguts aquest matí. Entenem aquest episodi com un altre més que es suma a la llista de detencions, empresonaments i altres mostres repressives d’un Estat que es troba en procés de feixistització.

Exigim la posada en llibertat dels companys detinguts avui i la de tots els presos polítics.

CONTRA LA SEVA REPRESSIÓ, LA NOSTRA SOLIDARITAT!

Anuncis
01
des.
14

Neix Reconstrucció Comunista a Granada

Texto en castellano

Després de la desintegració del bloc socialista i la posterior destrucció de l’Estat socialista d’Albània, el darrer baluard de defensa del marxisme-leninisme, el moviment comunista internacional ha estat neutralitzat mitjançant tesis revisionistes de tot tipus. Alguns, presa del dretanisme que aposta per prendre partit de manera exclusiva de la legalitat burgesa, deixen de costat la lluita clandestina. Uns altres, cegats per l’esquerranisme, han caigut en l’estèril sectarisme.

Aquestes dues posicions són les principals causes de la inexistència d’un autèntic partit marxista-leninista. Així doncs, ens veiem obligats a assenyalar especialment els dretanistes en auge que, escudant-se en un discurs populista i desconcertant pel que fa la lluita de classes, només tracten d’assolir reformes, pegats i mínimes concessions que només aconseguiran alentir l’avanç de les forces revolucionàries. Pretenen fer creure que ens trobam davant una nova fase de capitalisme, sense concretar mai la caracterització d’aquesta; un capitalisme sense lluita de classes, sense burgesia i sense classe obrera. Al·ludeixen a una suposada i finalitzada «globalització», a més de confondre i tergiversar la definició que ja va donar Lenin en la seva obra «Imperialisme, la fase superior del capitalisme»:
“El monopoli ha sorgit dels bancs, els quals, de modestes empreses intermediàries que eren abans, s’han convertit en monopolistes del capital financer. Tres o cinc grans bancs de qualsevol de les nacions capitalistes més avançades han realitzat la «unió personal» del capital industrial i bancari, i han concentrat a les seves mans sumes de milers i milers de milions, que constitueixen la major part dels capitals i dels ingressos monetaris de tot el país. L’oligarquia financera, que estén una espessa xarxa de relacions de dependència sobre totes les institucions econòmiques i polítiques de la societat burgesa contemporània sense excepció: vet aquí la manifestació més evident d’aquest monopoli. […] Quan va resultar que tot el món estava repartit, va començar inevitablement l’era de la possessió monopolista de les colònies i, per tant, de la lluita particularment aguda per la repartició i el nou repartiment de món.”
Imperialisme, la fase superior del capitalisme, V. I. Lenin.

És l’obligació de tot comunista conseqüent denunciar el XX congrés del PCUS, el qual no va ser sinó un cop d’estat duit a terme pels revisionistes, amb el que donaren començament, no només a la destrucció del primer i major estat socialista de la història, sinó que també procuraren tacar i sepultar el llegat del PCUS marxista–leninista.

Actualment, a Andalusia, ens trobam amb un marc polític en què hi trobam algunes organitzacions i partits que neguen, com hem esmentat anteriorment, la teoria i la praxis marxista-leninista, i es recolzen en una oberta ignorància de l’obra dels clàssics del marxisme i, en alguns casos més greus, els prostitueixen conscientment.

Moltes d’aquestes organitzacions obvien els pilars més bàsics d’una organització comunista, com és el centralisme democràtic i, al mateix temps, ofereixen com a única eina la lluita pacifista, economicista, interclassista i electoral.

“El revisionisme corroeix nombrosos partits comunistes i obrers, particularment a Europa, que està prenyada de revisionisme. S’estan transformant de partits de la revolució social en partits de les reformes socials, s’estan apropant i fonent amb els socialdemòcrates, s’estan apartant de les tradicions i l’esperit revolucionari, s’estan adormint amb les il·lusions del camí pacífic parlamentari que els revisionistes han elevat a principi estratègic mundial.”

Carta oberta als membres del Partit Comunista de la Unió Soviètica, Enver Hoxha.

Respecte a la qüestió nacional, evidentment ens posicionam com ferms defensors del dret a la lliure autodeterminació dels pobles, però no podem obviar, com ja fan unes altres organitzacions a Andalusia, la intrínseca relació que ha de guardar el dret d’autodeterminació i l’avanç de la lluita revolucionària.

Defensam el dret d’autodeterminació dels pobles de forma conscient i no de manera oportunista i desvirtuada. És lògic per a nosaltres el suport a aquells moviments d’alliberament nacional que superposen un avanç en la lluita de classes i mai un endarreriment, doncs no legitimarem la creació de cap nou govern burgés que exploti la classe obrera amb redoblades energies.

Actualment, España, com a estat plurinacional, oprimeix els diferents pobles que engloba i tracta d’homogeneïtzar les cultures d’aquests pobles i nacions en una nova, artificial i convenient nació per a l’actual burgesia dominant. Això ens duu a plantejar que entre aquests pobles oprimits existeix una vinculació que es pot i s’ha d’utilitzar per a combatre l’Estat burgés de manera conjunta com dits d’un mateix puny. La lluita contra l’Estat burgés, contra el capitalisme, no serà duita a terme per una burgesia nacional ni per cap moviment interclassista que avantposi i deslligui la qüestió nacional i la de classe.

“La nació té dret a organitzar-se en base a l’autonomia. Té dret, fins i tot, a separar-se. Però això no vol dir que hagi de fer-ho sota qualsevol condició, que l’autonomia o separació siguin sempre i per tot arreu avantatjosa per a la nació, és a dir, per a la majoria d’ella, és a dir, per a les capes treballadores.”

El marxisme i la qüestió nacional, J. Stalin.

Reconstrucció Comunista lluita per acabar amb el sistema d’explotació capitalista i pel triomf de la classe obrera, per la lluita contra el feixisme, eina de dominació del capitalisme en temps de crisi, així com contra el revisionisme que dilueix i corromp la vertadera lluita revolucionària i que serveix a la burgesia en la seva cerca de privilegis, un lloc a la taula a l’hora de parasitar lluny de la sacrificada lluita revolucionària.

“[…] la lluita contra totes les desviacions oportunistes que propaguen els revisionistes contemporànis de tota mena, la mobilització revolucionaria de la classe obrera i dels pobles contra la burgesia i l’imperialisme, la seriosa preparació per a la revolució, són l’únic camí just, l’únic camí que condueix a la victòria.”
La teoria i la pràctica de la revolució, Enver Hoxha.

És per tot això que avui constituïm una nova cèl·lula a Granada, amb la intenció de col·laborar en la reconstitució del «partit d’avantguarda», amb la intenció de donar de nou a la classe obrera l’eina per a l’alliberament del jou capitalista.
ORGANITZACIÓ, FORMACIÓ, COMBAT.
Contacta amb nosaltres:

colectiurcm@gmail.com

stalin, pravda nº302 (1929)

"Podeu tenir la seguretat, camarades, de que estic disposat a seguir entregant a la causa de la classe obrera, a la causa de la revolució poletària i el comunisme mundial totes les meves energies, tota la meva capacitat, i si fora necessari, tota la meva sanc gota a gota"

Pàgina estatal R*C

R*C Euskal Herria

R*C València

R*c Catalunya

R*C Andalucía

ferratines

Anuncis