Arxivar per febrer de 2015

24
febr.
15

Crònica de L’acte antirrepressiu contra la llei mordassa

Des de la ponència de Reconstrucció Comunista es van analitzar els esdeveniments històrics que van donar origen a la repressió, que és conseqüència directa de la lluita de classes i l’aparició de l’Estat com un instrument de dominació política d’una classe sobre una altra. Analitzant les seves característiques fonamentals, com els seus destacaments especials:la policia, l’exèrcit, els jutges, etc. En resum, tots els funcionaris i les seves respectives eines com son els tribunals, presons, mitjans de comunicació com la televisió i tots els mecanismes que serveixen a la classe dominant per aixafar als treballadors revolucionaris.

Després descrivim de manera breu els diferents Estats al llarg de la història: des dels Estats tributaris dels esclavistes, fins a l’actual Estat burgès i els seus lacais feixistes. També vam fer un incís en l’Estat socialista, que utilitzà la repressió, aquesta vegada, com una arma revolucionària al servei de la classe obrera, aixafant la resistència de la burgesia i totes les seves idees, extingint de forma dialèctica l’Estat fins a l’objectiu final del comunisme o fase superior del socialisme.

A continuació vam fer un repàs de la història repressiva d’Espanya des de la dictadura de Primo de Rivera passant per la república i els seus diferents governs. Condemnant els successos repressius com a Cases Velles, la vaga del 1934 a Astúries i, en definitiva, el brutal cop feixista de l’oligarquia espanyola dirigida pel general Francisco Franco amb nefastes conseqüències per a tots els moviments revolucionaris i progressistes de la classe obrera. Destaquem la resistència antifeixista i l’aparició de multitud de grups armats durant el franquisme, que van donar lloc a importants casos repressius com per exemple el procés de Burgos o els afusellats del 27 de setembre de 1975.

Per acabar caracteritzam l’Estat, que es troba en procés de feixistització, explicant que Espanya va sofrir una reforma que va aconseguir transformar la dominació autoritària per la dominació democràtica emprant l’alienació com a principal eina de control. Com a conclusió el ponent va defensar l’organització obrera i revolucionària com la millor arma contra la repressió i es van explicar alguns dels casos repressius més recents, per exemple la joventut basca revolucionària, les Encausades Conselleria, Independentistes Mallorquins 2010, Isma, Miguel, Carlos, Alfon, Robert i Marcel, Sergi i Ruben, etc.
Finalitzant l’acte va intervenir l’advocat Pablo Alonso per realitzar una aportació personal i legal sobre la Llei Mordassa, responent i resolent als participants alguns dels seus dubtes legals en situacions de retenció i detenció. Per acabar en un bon ambient de companyerisme va haver-hi un debat sobre la xerrada.

t1 t3

t2

En castellano:
El pasado 17 de octubre se realizó en Mallorca una charla sobre la represión en España a cargo de Reconstrucción Comunista y el abogado Pablo Alonso en el Ateneo Libertario SAD-SOV-CGT. El acto contó con la asistencia de más de 20 personas.

Desde la ponencia de Reconstrucción Comunista se analizaron los acontecimientos históricos que dieron origen a la represión, que es consecuencia directa de la lucha de clases y la aparición del Estado como un instrumento de dominación política de una clase sobre otra. Analizando sus características fundamentales, como sus destacamentos especiales: la policía, el ejército, los jueces, etc. En resumen, todos los funcionarios y sus respectivas herramientas como son los tribunales, prisiones, medios de comunicación como la televisión y todos los mecanismos que sirven a la clase dominante para aplastar a los trabajadores revolucionarios.

Después describimos de manera breve los diferentes estados a lo largo de la historia: desde los estados tributarios de los esclavistas, pasando por el actual Estado burgués y sus lacayos fascistas. También hicimos un inciso en el estado socialista, que utilizaba la represión, esta vez como un arma revolucionaria al servicio de la clase obrera, aplastando la resistencia de la burguesía y todas sus ideas, extinguiendo de forma dialéctica el estado hasta el objetivo final del comunismo o fase superior del socialismo.

A continuación hicimos un repaso de la historia represiva de España desde la dictadura de Primo de Rivera pasando por la República y sus diferentes gobiernos. Condenando los sucesos represivos como casas viejas, la huelga de 1934 en Asturias y en definitiva el brutal golpe fascista de la oligarquía española dirigida por el general Francisco Franco con nefastas consecuencias para todos los movimientos revolucionarios y progresistas de la clase obrera. Destacamos la resistencia antifascista y la aparición de multitud de grupos armados durante el franquismo, que dieron lugar a importantes casos represivos como por ejemplo el proceso de Burgos o los fusilados del 27 de septiembre de 1975.

Para acabar caracterizamos el estado, que se encuentra en proceso de fascistización, explicando que España sufrió una reforma que consiguió transformar la dominación autoritaria por la dominación democrática usando la alienación como principal herramienta de control. Como conclusión el ponente defendió la organización obrera y revolucionaria como la mejor arma contra la represión y se explicaron algunos de los casos represivos más recientes, por ejemplo; la juventud vasca revolucionaria, las Encausadas Consejería, Independentistas Mallorquines 2010, Isma, Miguel, Carlos, Alfon, Robert y Marcel, Sergi y Ruben, etc.

Por último intervino el abogado Pablo Alonso para realizar una aportación personal y legal sobre la ley mordaza, respondiendo y resolviendo a los participantes algunas de sus dudas legales en situaciones de retención y detención. Finalmente  en un buen ambiente de compañerismo hubo un debate sobre la charla.

AnuncisContacta amb nosaltres:

colectiurcm@gmail.com

stalin, pravda nº302 (1929)

"Podeu tenir la seguretat, camarades, de que estic disposat a seguir entregant a la causa de la classe obrera, a la causa de la revolució poletària i el comunisme mundial totes les meves energies, tota la meva capacitat, i si fora necessari, tota la meva sanc gota a gota"

Pàgina estatal R*C

R*C Euskal Herria

R*C València

R*c Catalunya

R*C Andalucía

ferratines

Anuncis