Arxivar per Abril de 2015

27
abr.
15

Declaracions dels combatents espanyols a Rojava

Visca l’internacionalisme proletari!
Visca les YPG/YPJ!
Visca la lluita de la classe obrera!

 

 

Castellano:

Declaraciones de los combatientes españoles en Rojava

¡Viva el internacionalismo proletario!
¡Viva las YPG/YPJ!
¡Viva la lucha de la clase obrera!

Anuncis
17
abr.
15

Reconstrucció Comunista: Contra el Plà Director Sectorial de Residus de Mallorca

Reconstrucció Comunista fou present a la manifestació celebrada el passat 10 de gener al Port d’Alcúdia sota el lema “NO VOLEM SER EL FEMER D’EUROPA” contra l’aprovat Plà Director Sectorial de Residus de Mallorca, que importa des del passat any a prop de 30 mil tonelades de residus procedents d’Europa. Durant la manifestació vam corejar lemes tals com: “Qui estima Mallorca no la destrueix”;”Prou destrucció del nostre territori”;”Bauçà tremola, el poble no perdona”; etc.

També volem contestar i aclarir públicament les crítiques d’alguns dels assistents a la manifestació cap a la nostra organització, per dur una bandera roja amb la falç i el martell.

Nosaltres, com a comunistes, entenem la importància de la lluita ecologista, per dos motius fonamentals:
1. La conservació i sostenibilitat de la biodiversitat
2. L’estudi d’ecosistemes i l’ecologia dels recursos, on entren les fonts d’energia i les matèries primeres.

Actualment vivim en la fase històrica de l’imperialisme, en la que multitud d’Estats es centren directament en els recursos naturals, especialment dels energètics no renovables. No dubten en oprimir i fer la guerra a tots els pobles que siguin necessaris per al seu desenvolupament econòmic, anul·lant tota la seva independència, com són, entre molts altres, els casos recents de Líbia i Iraq.

Tenim molt clar que tots els problemes mediambientals que sorgeixen actualment al món , en aquest cas a la nostra illa, van totalment lligades a un mode de producció capitalista que es regeix únicament per una ètica d’explotació per obtenir el màxim benefici econòmic possible dels recursos naturals, en detriment d’aquests pel seu mal ús. Hi ha multitud d’exemples internacionals, institucions com CMNUCC (Convenció Marc de les Nacions Unides sobre el Canvi Climàtic) o UNEP (Programa de les Nacions Unides pel Medi Ambient), instruments de l’ONU que marquen restriccions a les emisions de gasos que, posteriorment, es violen a plaer malgrat les nefastes conseqüències per a la natura.

Llavors, sabem que el mitjans de vida per a la classe obrera estan totalment condicionats al seu territori i lluitarem sempre que sigui necessari per defensar-lo de qualsevol atac. Som conscients que aquesta lluita està totalment condicionada a l’organització obrera i revolucionària, per posicionar-nos en contra d’organitzacions petitburgeses que es dediquen a institucionalitzar la lluita, depenent directament de les subvencions econòmiques, que acaben sempre amb un fort rol pacifista i d’apagafocs davant l’acció revolucionària, ja que “mai mossegaran la mà del que els hi dóna de menjar”.

Per tant, entenem que és legítim dur la bandera revolucionària de la nostra classe, a més de necessari per a normalitzar la presència dels comunistes davant les reivindicacions populars, perquè només el camp socialista serà capaç de construir un món on es desenvolupi la comptabilitat de l’economia i l’ecologia per damunt dels interessos de la minoria burgesa que ens sotmet i explota.

 

730329500_134081

730409555_49568

730328296_134317

En castellano:

Reconstrucción Comunista: Contra el Plan Director Sectorial de Residuos de Mallorca

Reconstrucción Comunista estuvo presente en la manifestación celebrada el pasado 10 de enero en el Puerto de Alcúdia bajo el lema “NO QUEREMOS SER EL ESTERCOLERO DE EUROPA” contra el aprobado Plan Director Sectorial de Residuos de Mallorca, que importa desde el pasado año alrededor de 30 mil toneladas de residuos procedentes de Europa. Durante la manifestación coreamos lemas tales cómo ; “Quién quiere Mallorca no la destruye” “Suficiente destrucción de nuestro territorio” “Bauzà tiembla el pueblo no perdona” etc.

También queremos contestar y aclarar públicamente las críticas de algunos de los asistentes a la manifestación a nuestra organización, por portar una bandera roja con la hoz y el martillo.

Nosotros como comunistas entendemos la importancia de la lucha ecologista, por dos motivos fundamentales; 1 la conservación y sostenibilidad de la biodiversidad 2 El estudio de ecosistemas y la ecología de los recursos, donde entran las fuentes de energía y las materias primas.

Actualmente vivimos a la fase histórica del imperialismo, donde multitud de estados se centran directamente encima de los recursos naturales, especialmente de los energéticos no renovables. Nunca dudan al oprimir y hacer la guerra en todos los pueblos que sea necesario para su desarrollo económico, anulando toda su independencia, tenemos los casos recientes de Libia e Iraq.

Tenemos muy claro que todos los problemas medioambientales que surgen actualmente en el mundo , en este caso en nuestra isla, van totalmente ligadas a un modelo de producción capitalista que se rige únicamente por una ética de explotación y de obtener el máximo beneficio económico posible ante los recursos naturales, en detrimento de estos por su mal uso. Hay multitud de ejemplos internacionales, instituciones como CMNUCC (Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático) o UNEP (Programa de la Naciones Unidad para el Medio Ambiente). Instrumentos de la ONU que marcan restricciones a las emisiones de gases que posteriormente violan a placer a pesar de las nefastas consecuencias para la naturaleza.

Entonces sabemos que el medio de vida de la clase obrera esta totalmente condicionada a su territorio y lucharemos siempre que sea necesario por defenderlo de cualquier ataque. Somos conscientes que esta lucha esta totalmente condicionada a la organización obrera y revolucionaria, por el contrario de organizaciones pequeñoburguesas que se dedican a institucionalizar la lucha, dependiendo directamente de las subvenciones económicas, que acaban siempre con un fuerte rol pacifista y de apagafuegos ante la acción revolucionaria, “nunca morderán la mano del que les da de comer”.

Por lo tanto entendemos que es legítimo traer la bandera revolucionaria de nuestra clase, además de necesario para normalizar la presencia de los comunistas ante las reivindicaciones populares, porque sólo el campo socialista sera capaz de construir un mundo donde se desarrolle la contabilidad de la economía y la ecología, por encima de los intereses de la minoría burguesa que nos somete y explota

17
abr.
15

Reconstrucció Comunista: Presents a la diada de Mallorca 30D

Per tercer any consecutiu, Reconstrucció Comunista va participar a la manifestació de la Diada de Mallorca, també coneguda com la festa de l’Estendard, que se celebra des de 1229 per commemorar la conquesta de l’illa en mans de les tropes catalanes. Actualment, el significat de la festa va més enllà de la celebració del genocidi. Representa un clam de milers de persones que hi acudeixen anualment i surten al carrer per a reivindicar les nostres arrels i sa nostra identitat com a poble, històricament vinculat a Catalunya.

Per aquest motiu també vam estar presents en el passeig del Born a les 18h. amb un missatge crític a tots els partits i organitzacions que avantposen la qüestió nacional a la de classe; vam transcórrer pels carrers de Palma amb una consigna clara en la nostra pancarta, internacionalista i proletària: “Pau entre pobles, guerra entre classes”, perque entenem que l’alliberament de la nostra classe és essencial en el procés d’alliberament de qualsevol poble o nació, compartim es lema de Frederic Engels, “un poble que oprimeix a un altre poble no pot ser mai lliure”.

Corejàrem multitud de consignes a favor de la lluita de la classe obrera i la nostra cultura, tals com: “Nativa o estrangera, la mateixa classe obrera”;”L’únic terrorista, l’Estat capitalista”;”A Mallorca en català”; entre d’altres.

Per a conèixer millor la nostra línia de cara a la qüestió nacional a Espanya, adjuntam la nostra revista teòrica De Acero núm.3 el document de la nostra primera Conferència de partit i la qüestió nacional.

A continuació vos deixam l’octaveta que vam repartir a la manifestació en la que plasmam la nostra posició en el dia de la Diada de Mallorca

Com cada cap d’any Reconstrucció Comunista a Mallorca participa en el 30D, una jornada de reivindicació cultural i de lluita per l’autodeterminació dels pobles.

Volem aprofitar la data per a reivindicar l’autodeterminació com un dels drets fonamentals de tots els obrers del món, com a part de la lluita per la democràcia conseqüent, la democràcia del proletariat. Només amb la destrucció de la classe que ens explota, podrem garantir la plena llibertat de separació o unió entre nacions i pobles.

Els comunistes rebutjam categòricament qualsevol aliança xovinista amb la burguesia, com per exemple la del 9N a Catalunya, un joc iniciat per la burgesia catalana per tal de potenciar l’independentisme com a única solució als mals del capitalisme. Un joc on partits i organitzacions d’esquerres han volgut participar demostrant el seu oportunisme i donant l’esquena als interessos de la classe obrera.

Pau entre pobles, Guerra entre classes!

Reconstrucció Comunista Mallorca

IMG-20150311-WA0023

En castellano:

Por tercer año consecutivo, Reconstrucción Comunista participó en la manifestación de la Diada de Mallorca, también conocida como la fiesta del Estandarte, que se celebra desde 1229 para conmemorar la conquista de la isla en manos de las tropas catalanas. Actualmente, el significado de la fiesta va más allá de la celebración del genocidio. Representa un clamor de miles de personas que acuden anualmente y salen a la calle para reivindicar nuestras raíces y nuestra identidad como pueblo, históricamente vinculado a Cataluña.

Por este motivo también estuvimos presentes en el paseo del Born a las 18h. con un mensaje crítico a todos los partidos y organizaciones que anteponen la cuestión nacional a la de clase; transcurrimos por las calles de Palma con una consigna clara en nuestra pancarta, internacionalista y proletaria: “Paz entre pueblos, guerra entre clases”, porque entendemos que la liberación de nuestra clase es esencial en el proceso de liberación de cualquier pueblo o nación, compartimos el lema de Frederic Engels, “un pueblo que oprime a otro pueblo no puede ser nunca libre”.

Coreamos multitud de consignas a favor de la lucha de la clase obrera y nuestra cultura, tales cómo: “Nativa o extranjera, la misma clase obrera”;”El único terrorista, el Estado capitalista”;”En Mallorca, en catalán”; entre otros.

Para conocer mejor nuestra línea de cara a la cuestión nacional en España, adjuntamos nuestra revista teórica De Acero núm.3 con los documentos de nuestra primera Conferencia de partido y la cuestión nacional.

A continuación os dejamos la octavilla que repartimos en la manifestación en la que plasmamos nuestra posición en el día de la Diada de Mallorca.

Como cada fin de año, Reconstrucción Comunista en Mallorca participa en el 30D, una jornada de reivindicación cultural y de lucha por la autodeterminación de los pueblos.

Queremos aprovechar la fecha para reivindicar la autodeterminación como uno de los derechos fundamentales de todos los obreros del mundo, como parte de la lucha por la democracia consecuente, la democracia del proletariado. Sólo con la destrucción de la clase que nos explota, podremos garantizar la plena libertad de separación o unión entre naciones y pueblos.

Los comunistas rechazamos categóricamente cualquier alianza chovinista con la burguesia, como por ejemplo la del 9N en Cataluña, un juego iniciado por la burguesía catalana para potenciar el independentismo como única solución a los males del capitalismo. Un juego en el que partidos y organizaciones de izquierdas han querido participar demostrando su oportunismo y dando la espalda a los intereses de la clase obrera.

Paz entre pueblos, Guerra entre clases!

Reconstrucción Comunista Mallorca
Contacta amb nosaltres:

colectiurcm@gmail.com

stalin, pravda nº302 (1929)

"Podeu tenir la seguretat, camarades, de que estic disposat a seguir entregant a la causa de la classe obrera, a la causa de la revolució poletària i el comunisme mundial totes les meves energies, tota la meva capacitat, i si fora necessari, tota la meva sanc gota a gota"

Pàgina estatal R*C

R*C Euskal Herria

R*C València

R*c Catalunya

R*C Andalucía

ferratines

Anuncis