Arxivar per Octubre de 2015

29
oct.
15

Crònica sobre l’acte: “per un sindicalisme de classe i combatiu” a Palma.

El passat 10 d’Octubre es va realitzar un acte del nostre partit “Per un sindicalisme de classe i combatiu” a Palma.

L’acte va consistir en la projecció del documental “Me matan si no trabajo y si trabajo me matan”, de Raymundo Bleyzer. Posteriorment, dos ponents van realitzar una xerrada sobre el moviment obrer, sindicalisme i el partit revolucionari.

La primera part de la xerrada va consistir en un repàs històric al moviment obrer, així com les seves experiències històriques més significatives. La segona part va tractar sobre el sindicalisme en l’actualitat, la necessitat de constituir un sindicat que agrupi al moviment obrer de tot l’Estat i sobre el paper del partit d’avantguarda que permeti a la classe obrera depassar els límits de la lluita econòmica. També es van anomenar les divergències amb aquells partits europeus autodenominats “comunistes” o “anticapitalistes”, que cauen en el legalisme i l’economicisme propi dels revisionistes de la II Internacional.

Agraïm a CGT la cessió del seu local malgrat les nostres diferències, i, com ja es va dir, reconeixem el seu treball a Palma amb els treballadors d’ACCIONA. També volem assenyalar que la confrontació d’idees no és en cap cas un fet negatiu, més bé al contrari, així s’avança ideològicament i, per tant, no s’ha de tenir por a assenyalar obertament les nostres diferències, sigui amb la CGT o amb altres.

Des del PM-L (RC) seguirem treballant per a la revolució i les eines necessàries per aconseguir-la.

Castellano:

Crónica sobre el acto por un sindicalismo de clase y combativo en Palma.

El pasado 10 de Octubre se realizó un acto de nuestro partido por un sindicalismo de clase y combativo en Palma.

El acto consistió en el pase del documental “Me matan si no trabajo y si trabajo me matan”, de Raymundo Bleyzer. Posteriormente, dos ponentes realizaron una charla sobre movimiento obrero, sindicalismo y el partido revolucionario.

La primera parte de la charla consistió en un repaso histórico al movimiento obrero, así como sus experiencias históricas más significativas. La segunda parte trató el sindicalismo en la actualidad, la necesidad de constituir un sindicato que agrupe al movimiento obrero de todo el estado y sobre el papel del partido de vanguardia que permita en la clase obrera rebasar los límites de la lucha económica. También se nombró las divergencias con aquellos partidos europeos autodenominados “comunistas” o “anticapitalistas”, que caen en el legalismo y el economicismo propio de los revisionistas de la II Internacional.

Agradecemos a CGT la cesión de su local a pesar de nuestras diferencias y, como ya se dijo, reconocemos su trabajo en Palma con los trabajadores de ACCIONA. También queremos señalar que la confrontación de ideas no es en ningún caso un hecho negativo, al contrario, así se avanza ideológicamente, y por lo tanto no se tiene que tener miedo a señalar abiertamente nuestras diferencias, sea con la CGT o con quién sea.

Desde el PML (RC) seguiremos trabajando por la revolución y las herramientas necesarias para conseguirla.

Anuncis
29
oct.
15

Homenatge a les víctimes del feixisme, als caiguts per la Llibertat i la República.

El PML (RC) participarà en aquest acte en memòria de les víctimes i dels caiguts en la lluita contra la barbàrie feixista. Considerem necessari recordar i protegir la memòria dels antifeixistes, però sobretot continuar la seva lluita que segueix vigent. No debades vivim en un estat que viu immers en un procés de feixistització, portant contra les masses treballadores mesures excepcionals que reprimeixen les nostres llibertats democràtiques i agreugen la repressió en tots els seus fronts. O amb l’exemple dels brigadistes amb Rojava que fan honor a tots aquells internacionalistes que van venir a Espanya a donar la seva vida al 36.

”Abans de la instauració de la dictadura feixista, els governs burgesos passen habitualment per una sèrie d’etapes preparatòries i realitzen una sèrie de mesures reaccionàries, que faciliten directament l’accés del feixisme al poder. Tot el que no lluiti en aquestes etapes preparatòries contra les mesures reaccionàries de la burgesia i contra el creixent feixisme, no està en condicions d’impedir la victòria del feixisme, sinó que, per contra, la facilitarà”

G. Dimitrov

———————-

El PML (RC) participará en este acto en memoria de las víctimas y de los caídos en la lucha contra la barbarie fascista. Consideramos necesario recordar y proteger la memoria de los antifascistas, pero sobre todo continuar su lucha que sigue vigente. No en balde vivimos en un estado que vive inmerso en un proceso de fascistización, llevando contra las masas trabajadoras medidas excepcionales que reprimen nuestras libertades democráticas y agravan la represión en todos sus frentes. O con el ejemplo de los brigadistas con Rojava que hacen honor a todos aquellos internacionalistas que vinieron a España a dar su vida al 36.

 ”Antes de la instauración de la dictadura fascista, los gobiernos burgueses pasan habitualmente por una serie de etapas preparatorias y realizan una serie de medidas reaccionarias, que facilitan directamente el acceso del fascismo al poder. Todo el que no luche en estas etapas preparatorias contra las medidas reaccionarias de la burguesía y contra el creciente fascismo, no está en condiciones de impedir la victoria del fascismo, sino que, por el contrario, la facilitará”

G. Dimitrov
12183736_560325010789132_959051848868904102_o

08
oct.
15

Manifestació contra el feixisme el 12-O

Des del PML(RC) anunciem la nostra participació en la manifestació contra el feixisme convocada el 12-O a la plaça Pere Garau, a les 18:00h. També volem assenyalar que donem el nostre suport a les iniciatives unitàries contra el feixisme i l’imperialisme. No podem permetre que els grups i les institucions més reaccionàries aprofitin una data anacrònica com és el 12-O per prendre els carrers.
——
Desde el PML(RC) anunciamos nuestra participación en la manifestación contra el fascismo convocada el 12-O en la plaza Pere Garau, a las 18:00h. También queremos señalar que damos nuestro apoyo a las iniciativas unitarias contra el fascismo y el imperialismo. No podemos permitir que los grupos y las instituciones más reaccionarias aprovechen una data anacrónica como es el 12-O para tomar las calles.
12O_BN-1Contacta amb nosaltres:

colectiurcm@gmail.com

stalin, pravda nº302 (1929)

"Podeu tenir la seguretat, camarades, de que estic disposat a seguir entregant a la causa de la classe obrera, a la causa de la revolució poletària i el comunisme mundial totes les meves energies, tota la meva capacitat, i si fora necessari, tota la meva sanc gota a gota"

Pàgina estatal R*C

R*C Euskal Herria

R*C València

R*c Catalunya

R*C Andalucía

ferratines

Anuncis