Arxivar per Desembre de 2015

29
des.
15

Diada de Mallorca: Manifestació del 30D

Com en anys anteriors, el Partit Marxista-Leninista Reconstrucció Comunista, aquesta vegada al costat de la Jove Guàrdia Bolxevic, estarem presents en la manifestació del passeig del Born a les 18 h. amb motiu de la Diada de Mallorca el pròxim 30 de desembre. La nostra línia respecte a aquesta jornada no ha canviat, no recolzam el genocidi que es va produir en 1229 a les mans de les tropes de Jaume I. Però no hem d’oblidar les nostres arrels que innegablement s’han format i lligat històricament amb Catalunya i el conjunt del territori dels Països Catalans a conseqüència de la conquesta. Entenem la importància de defensar la nostra història, llengua i cultura dels constants atacs de l’Estat imperialista espanyol.

Som comunistes i ferms partidaris de l’autodeterminació, per això, denunciam que mitjançant el sistema capitalista no és possible desenvolupar el ple dret dels pobles i nacions a determinar lliurement el seu futur. L’imperialisme és el capitalisme en la seva fase superior, és l’opressió més salvatge de les potències econòmiques mundials que es reparteixen el món i els seus recursos naturals a la recerca de superbeneficis, trepitjant tota democràcia i qualsevol aspiració de llibertat dels pobles oprimits per les seves polítiques.

“L’imperialisme és l’època de l’opressió de les nacions del món sencer, per un grapat de ‘grans’ potències, raó per la qual la lluita per la revolució socialista internacional contra l’imperialisme és impossible sense el reconeixement del dret de les nacions a l’autodeterminació. ‘Un poble que oprimeix a altres pobles no pot ser lliure’ (Marx i Engels). Un proletariat que accepti que la seva nació exerceixi la menor violència sobre altres nacions no pot ser socialista”.
(V.I. Lenin. El socialisme i la guerra. Juliol – agost de 1915).

Alcem la vigència del marxisme-leninisme, és un fet que l’única garantia per a destruir la contradicció nacional és la lluita pel socialisme. Per això, prevalem sempre els objectius de la nostra classe i denunciam activament el xovinisme. La nostra referència és l’internacionalisme proletari i ens solidaritzam activament amb tots els obrers oprimits del món, ja sigui al Kurdistan o Euskal Herria. Recolzarem tot moviment d’alliberament nacional sempre que lluiti per afeblir a l’imperialisme, mai per reforçar-ho.

«La separació per la separació és una idea reaccionària, ja que en el nostre cas concret, Catalunya, constituint-se en un Estat independent, sortiria d’una òrbita d’explotació nacional per caure dins d’una altra igual o pitjor. (…) La separació per la separació no resol el problema nacional, perquè la continuïtat de l’imperialisme comporta l’opressió nacional, progressiva, fins i tot d’aquelles nacions que un dia van ser independents i sobiranes».
(Joan Comorera; Carta oberta  a Reyes Bertal, 1948)

Com a solució a la problemàtica plurinacional d’Espanya proposam la instauració d’una república popular, federal i revolucionària, encaminada a un model de producció socialista en el qual es reconegui la llibertat, els drets i la plena voluntat dels diferents pobles i nacions de l’Estat. És indispensable que es reconegui el paper d’avantguarda que ha jugat el marxisme-leninisme en la qüestió nacional i el seu èxit a l’hora de forjar les bases de la pàtria socialista.

Finalment, vos deixam amb les cròniques dels passats anys respecte a la Diada de Mallorca:

https://rcmallorca.wordpress.com/2015/04/17/1255/

https://rcmallorca.wordpress.com/2014/01/19/cronica-manifestacio-30-d/

https://rcmallorca.wordpress.com/2013/01/05/rc-mallorca-a-la-maniestacio-del-30-d/

 
Castellano

Como en años anteriores, el Partido Marxista-Leninista Reconstrucción Comunista, esta vez junto a la Joven Guardia Bolchebique, estaremos presentes en la manifestación del paseo del Borne a las 18 h. con motivo de la Diada de Mallorca el próximo 30 de diciembre. Nuestra línea respecto a esta jornada no ha cambiado, no apoyamos el genocidio que se produjo en 1229 a manos de las tropas de Jaume I. Pero no debemos olvidar nuestras raíces que innegablemente se han formado y ligado históricamente con Catalunya y el conjunto del territorio de los Países Catalanes a consecuencia de la conquista. Entendemos la importancia de defender nuestra historia, lengua y cultura de los constantes ataques del Estado imperialista español.

 

Somos comunistas y firmes partidarios de la autodeterminación, por eso, denunciamos que mediante el sistema capitalista no es posible desarrollar el pleno derecho de los pueblos y naciones a determinar libremente su futuro. El imperialismo es el capitalismo en su fase superior, es la opresión más salvaje de las potencias económicas mundiales que se reparten el mundo y sus recursos naturales en busca de superbeneficios, pisoteando toda democracia y cualquier aspiración de libertad de los pueblos oprimidos por sus políticas.

 

“El imperialismo es la época de la opresión de las naciones del mundo entero, por un puñado de ‘grandes’ potencias, razón por la cual la lucha por la revolución socialista internacional contra el imperialismo es imposible sin el reconocimiento del derecho de las naciones a la autodeterminación. ‘Un pueblo que oprime a otros pueblos no puede ser libre’ (Marx y Engels). Un proletariado que acepte que su nación ejerza la menor violencia sobre otras naciones no puede ser socialista”.

(V.I. Lenin. El socialismo y la guerra. Julio – agosto de 1915).

 

Alzamos la vigencia del marxismo-leninismo, es un hecho que la única garantía para destruir la contradicción nacional es la lucha por el socialismo. Por ello, primamos siempre los objetivos de nuestra clase y denunciamos activamente el chovinismo. Nuestra referencia es el internacionalismo proletario y nos solidarizamos activamente con todos los obreros oprimidos del mundo, ya sea en Kurdistán o Euskal Herria. Apoyaremos todo movimiento de liberación nacional siempre que luche por debilitar al imperialismo, nunca para reforzarlo.

 

«La separación por la separación es una idea reaccionaria, ya que en nuestro caso concreto, Catalunya, constituyéndose en un Estado independiente, saldría de una órbita de explotación nacional para caer dentro de otra igual o peor. (…) La separación por la separación no resuelve el problema nacional, porqué la continuidad del imperialismo comporta la opresión nacional, progresiva, incluso de aquellas naciones que un día fueron independientes y soberanas».

(Joan Comorera; Carta abierta  a Reyes Bertal, 1948)

 

Como solución a la problemática plurinacional de España proponemos la instauración de una república popular, federal y revolucionaria, encaminada a un modelo de producción socialista en el que se reconozca la libertad, los derechos y la plena voluntad de los diferentes pueblos y naciones del Estado. Es indispensable que se reconozca el papel de vanguardia que ha jugado el marxismo-leninismo en la cuestión nacional y su éxito a la hora de forjar las bases de la patria socialista.

 

 

Finalmente, os dejamos con las crónicas de los pasados años respecto a la Diada de Mallorca:

 

https://rcmallorca.wordpress.com/2015/04/17/1255/

https://rcmallorca.wordpress.com/2014/01/19/cronica-manifestacio-30-d/

https://rcmallorca.wordpress.com/2013/01/05/rc-mallorca-a-la-maniestacio-del-30-d/

Anuncis
15
des.
15

Nota sobre els successos esdevinguts en relació a les eleccions parlamentàries de Veneçuela del passat dia 6

Versión en castellano


El passat dia 6 es van celebrar les eleccions al parlament veneçolà, el Consell Nacional Electoral ha confirmat la victòria arrasadora del MUD, la conjunció de l’oposició al chavisme, han aconseguit la majoria qualificada de 2/3 en l’Assemblea Nacional, per la qual cosa podran fer marxa enrere a un gran nombre d’avanços assolits en tots aquests anys.


Des de fa molt temps hem criticat i denunciat públicament la deriva que estava prenent la revolució bolivariana a Veneçuela. No aprofundir la revolució, que la classe obrera i el seu Partit no hegemonitzin a la mateixa, crear dependències del país amb potències imperialistes estrangeres com Xina o Rússia, són alguns dels motius que han portat a la situació actual.


La petita burgesia i part de la burgesia nacional (la no venuda a EUA) són els actuals dirigents de la revolució bolivariana, que es troba estancada des de fa anys, el servil i revisionista PCV és també responsable de l’actual situació amb el seu paper seguidista pel que fa al PSUV i, per tant, de la burgesia. Ha estat l’immobilisme de les forces dirigents de la burgesia bolivariana el sepulturer del procés. Mai han volgut avançar cap a la revolució socialista per temor a perdre el control i al conflicte social. Hiper inflació i devaluació de la moneda, amb la corresponent pèrdua de poder adquisitiu de la classe obrera, el balafiament de la renda petroliera, la corrupció i l’especulació, la reculada del moviment popular, etc, són problemes típics del capitalisme i, al seu torn, símptomes que mostraven l’esgotament de la revolució. L’oportunisme i les actituds vacilants del govern no són la solució, sinó un carreró sense sortida. En definitiva, els imperialistes han jugat en el capitalisme, el seu terreny preferit.


El socialisme del segle XXI només ha servit perquè la ideologia dominant en la revolució bolivariana sigui la burgesa, socialisme només n’existeix un, amb les modificacions que es donin en cada lloc a causa de les condicions materials, però així i tot segueix sent solament un, el científic, tot la resta és disfressar de socialista a allò que no ho és.


És necessari que la classe obrera veneçolana aprengui la lliçó després d’aquest estrepitós fracàs, i s’adonin que mantenir el capitalisme amb un rostre amable no significa que s’emancipin com a classe, que ho estan perpetuant, i que si la revolució no s’aprofundeix sota l’hegemonia de la classe obrera i l’adreça del seu Partit estan condemnats, abans o després, a ser aixafats de nou per la reacció, perdent tots els avanços que s’han aconseguit durant tots aquests anys de revolució bolivariana.

DESEMBRE 2015

PML (RC)

15
des.
15

Resolució del PML(RC) sobre les eleccions generals del 20 de Desembre

eleccions 2015

Versión en castellano

El pròxim 20 de Desembre tindrà lloc la celebració de les eleccions generals a Espanya, en les quals es decidirà quin Partit de la burgesia oprimeix a la classe obrera durant els propers quatre anys.

En aquest cas el circ electoral es troba focalitzat entre quatre partits estatals, principalment: El Partit Popular, el Partit Socialista, Ciutadans i Podem.

Els dos primers representen al bipartidisme que s’ha repartit el poder des de fa més de 20 anys.
Els dos darrers són un intent d’enganyar al poble, fent-lis creure que s’està produint una regeneració de la política, i que són possibles els canvis des de dins del sistema capitalista i l’estructura política actual, quan en realitat representen els mateixos interessos reaccionaris i burgesos dels partits esmentats anteriorment. Els seus intents de congeniar els interessos imperialistes amb la recuperació de la base social de l’aristocràcia obrera i la burgesia proletaritzada només són cants de sirena. El capitalisme havia assolit, durant un curt període de temps, crear la il·lusió de que es podia millorar la situació general de la població, però la crisi ha demostrat l’extrema volatilitat d’aquesta farsa. La tendència inexorable seguirà sent que milers i milers de persones engreixin les files de la classe obrera.

El PCE i Esquerra Unida amb la seva candidatura d’Unitat Popular davant l’auge de Podem estan en un procés de fallida i dissolució, els revisionistes espanyols estan donant els seus últims espertenecs abans de caure en el desastre més absolut. Grècia és la prova de les limitacions d’aquells que pretenien avançar mínimament i sense dolors cap al que ells consideren socialisme. Així doncs, assistim a la impotència doble del PCE: D’una banda, la fi de la il·lusió grega de apedaçar el capitalisme mantenint intacte l’Estat burgès; per una altra, el fracàs d’Esquerra Unida, la seva eina principal.

La resta de Partits “obrers” són insignificants i no fan més que caure en el descrèdit i el ridícul més absolut, ja que no tenen força ni de presentar-se a les eleccions ni a realitzar les labors mínimes d’agitació i conscienciació.

El PML(RC) no està en contra de participar en les eleccions, sempre tenint en compte la funció d’aquestes com a element secundari en el treball del Partit, usant aquestes per a realitzar agitació, difondre i donar a conèixer les posicions del partit i per a denunciar les eleccions burgeses com alguna cosa inservible als obrers, conscienciant a aquests per a la veritable batalla, l’estafa de poder per part del proletariat, que per descomptat no vindrà del joc parlamentari ni de la presència en institucions com pensen els revisionistes que advoquen per la via democràtica al socialisme, que no és una altra cosa que la defensa i perpetuació del capitalisme.

No hi ha cap opció obrera present en aquestes eleccions, i els que podrien presentar-se no tenen força encara per a això. Davant això, hem d’apostar una vegada més pel boicot a les eleccions del dia 20, hem de promoure l’abstenció activa com a única opció realment obrera.

Els comunistes d’Espanya hem de centrar-nos en construir el Partit com a objectiu principal, un Partit fort, abans de poder parlar de presentar-se a les eleccions.

Pel Boicot a les eleccions del dia 20.
Per l’abstenció activa.

PML (RC)                                                                                           DESEMBRE 2015

15
des.
15

(Videocrònica) Manifestació en solidaritat amb totes les víctimes. No a la guerra i el terrorisme

Dia 22 de Novembre ens vàrem reunir a Pç. Espanya, el PML (RC) junt amb una altra quinzena d’organitzacions per a dur a terme una manifestació per les víctimes del Daesh i per a demostrar el nostre rebuig contra els terroristes però també contra les potències occidentals i imperialistes que amb la seva passivitat i complicitat ajuden als terroristes del Daesh.

La manifestació fou duita durant tot el recorregut baix els càntics constants com:”Turquia assenyala, el Daesh apunyala”, “Absolució Brigadistes Internacionals” o “Biji berxwedana Kobanê”. Finalment, concloírem l’acte a la Pç. Pere Garau amb la lectura del comunicat firmat per totes les organitzacions.

A continuació, vos deixam amb un vídeo de la jornada junt amb el document que es llegí en finalitzar la manifestació.

 

13
des.
15

Comunicat en suport a la vaga de docents de dia 15/12/15

El PML(RC) i la JGB donam el nostre suport a la jornada de vaga en l’àmbit educatiu convocada per l’Assemblea de Docents el pròxim dia 15/12/2015. Aquesta vaga neix amb la intenció de mostrar el rebuig cap a la deficient partida pressupostària per a l’educació de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, pressupost que és totalment incapaç de solucionar els problemes reals de la classe obrera en matèria d’educació.

És important assenyalar la responsabilitat de l’actual govern format per PSOE i MÉS gràcies al suport de PODEM. També consideram que és un avanç significatiu que la majoria dels docents hagin après de les experiències del passat curs al costat dels sindicats de CCOO i STEI, que s’han retratat de nou com a traïdors i representants dels interessos capitalistes, donant l’esquena a les reivindicacions populars de la majoria dels docents.

No obstant, destacam la importància de no renegar de la condició obrera de les protestes ni caure en l’error de signar un pacte social amb els partits titelles de la burgesia que formen el govern. Per això, assenyalam que l’única garantia per a la consecució dels objectius de la majoria social de les illes i del conjunt dels habitants de l’Estat passen per l’organització d’un sindicalisme de classe i combatiu que uneixi als treballadors, professors i estudiants en contra de la precarització de l’ensenyament.

Aquest nou govern de signe “progressista” ens demostra de nou que no importen les sigles dels diferents partits reformistes i electoralistes, ja que sempre estaran al servei dels interessos de la classe dominant burgesa. Per això, és més que necessari denunciar al veritable responsable de la precarietat educativa, el sistema capitalista que fomenta la divisió i desigualtat entre les diferents classes socials.

Apostam, per tant, per l’organització dels obrers i estudiants als carrers i a les aules per a reclamar el què ens pertany per dret: que el fill de l’obrer pugui rebre una educació pública, gratuïta i de qualitat. Reformes educatives com el 3+2 o la LOMCE no són més que mesures que es suplementen a la bateria de mesures ofensives com la reforma laboral o la repressiva Llei Mordassa contra tots els moviments obrers i populars.

Amb aquest comunicat pretenem encoratjar als docents perquè no cedeixin al pacte amb el govern i feim pública la nostra posició perque, si es manté la convocatòria, es doni suport a les mobilitzacions resultants de la vaga educativa del pròxim dia 15/12/2015, i animam a la resta de la societat a formar part activa en defensar el dret a l’educació gratuïta i de qualitat de la classe obrera.

Recordem amb orgull que al llarg de la història tals drets només s’han pogut aconseguir i defensar de manera eficaç i inqüestionable a través de la protesta activa.

Només el socialisme garantirà els drets fonamentals dels obrers, el treball, la sanitat i l’educació per a tots els seus components.

Castellano

El PML(RC) y la JGB damos nuestro apoyo a la jornada de huelga en el ámbito educativo convocada por la Asamblea de Docentes el próximo día 15/12/2015. Esta huelga nace con la intención de mostrar el rechazo hacia la deficiente partida presupuestaria para la educación de la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares, presupuesto que es totalmente incapaz de solucionar los problemas reales de la clase obrera en materia de educación.

Es importante señalar la responsabilidad del actual gobierno formado por PSOE y MÉS gracias al apoyo de PODEMOS. También consideramos que es un avance significativo que la mayoría de los docentes hayan aprendido de las experiencias del pasado curso junto a los sindicatos de CCOO y STEI, que se han retratado de nuevo como traidores y representantes de los intereses capitalistas, dando la espalda a las reivindicaciones populares de la mayoría de los docentes.

No obstante, destacamos la importancia de no renegar de la condición obrera de las protestas ni caer en el error de firmar un pacto social con los partidos títeres de la burguesía que forman el gobierno. Por eso, señalamos que la única garantía para la consecución de los objetivos de la mayoría social de las islas y del conjunto de los habitantes del Estado pasan por la organización de un sindicalismo de clase y combativo que una a los trabajadores, profesores y estudiantes en contra de la precarización de la enseñanza.

Este nuevo gobierno de signo “progresista” nos demuestra de nuevo que no importan las siglas de los diferentes partidos reformistas y electoralistas, puesto que siempre estarán al servicio de los intereses de la clase dominante burguesa. Por eso, es más que necesario denunciar al verdadero responsable de la precariedad educativa, el sistema capitalista que fomenta la división y desigualdad entre las diferentes clases sociales.

Apostamos, por lo tanto, por la organización de los obreros y estudiantes en las calles y en las aulas para reclamar lo qué nos pertenece por derecho: que el hijo del obrero pueda recibir una educación pública, gratuita y de calidad. Reformas educativas como el 3+2 o la LOMCE no son más que medidas que se suplementan a la batería de medidas ofensivas como la reforma laboral o la represiva Ley Mordaza contra todos los movimientos obreros y populares.

Con este comunicado pretendemos alentar a los docentes para que no cedan al pacto con el gobierno y hacemos pública nuestra posición porque, si se mantiene la convocatoria, se dé apoyo a las movilizaciones resultantes de la huelga educativa del próximo día 15/12/2015, y animamos al resto de la sociedad a formar parte activa al defender el derecho a la educación gratuita y de calidad de la clase obrera.

Recordamos con orgullo que a lo largo de la historia tales derechos sólo se han podido conseguir y defender de manera eficaz e incuestionable a través de la protesta activa.

Sólo el socialismo garantizará los derechos fundamentales de los obreros, el trabajo, la sanidad y la educación para todos sus componentes.

04
des.
15

Sobre l’amnistía de tots els presos polítics

Versión en CASTELLANO

Una vegada més, la reivindicació per l’amnistia dels presos polítics bascos recorre els carrers de Bilbo i, com no pogués ser d’una altra forma, el PML(RC) s’adhereix a aquesta convocatòria, i amb això, fa una crida a tota persona solidària amb els presos polítics a assistir a la manifestació que arrencarà a les sis de la tarda des de Sagrat Cor.

D’un temps a ara, hem vist com la realitat dels presos polítics bascos és relegada a un segon pla, eliminant el caràcter polític de la seva lluita. S’ha ofert com a solució a les condemnes carceràries de la legislació burgesa, el ras compliment d’uns supòsits drets humans dels quals es creu garant a l’Estat, les sortides i arranjaments individuals i la prostració a aquesta legislació penitenciària. Respecte a això, s’aprecia de nou als carrers la reivindicació de l’amnistia a nivell nacional, una reivindicació que, a més, atorga a les persones preses que han estat condemnades per la seva activitat política la qualitat de la qual li lleven les reivindicacions parcials i reformistes: el caràcter de presos polítics.

A dia d’avui és evident la naturalesa repressiva de l’Estat i la manera en què perpetua i incrementa exponencialment atacs contra tot aquell que ho posi en dubte, exhibint el procés de feixistització i descomposició que experimenta a causa de l’agudització de les contradiccions. Exemple d’això són els recents cops repressius al moviment anarquista o als companys gallecs, la detenció o condemnes de persones immerses en lluites de caràcter social, la detenció dels brigadistes internacionals, etc. Amb això, no hem d’entendre l’amnistia com una concessió parcial, com una mera reivindicació folklòrica que acaba sent una paraula morta en boca de la socialdemocràcia i dels reformistes. L’Estat mai concedirà indults generals, ni alliberarà de forma gratuïta a aquelles persones que hagin lluitat contra els fonaments i principis que promou l’Estat imperialista espanyol sense garanties i, sobretot, sense posar en perill la seva pròpia integritat.

Entenguem, doncs, l’amnistia com el fruit d’un procés de caràcter ampli, democràtic i popular, de base revolucionària a causa dels canvis que implica en el seu si, en el qual la classe obrera jugui un paper preponderant; un procés que no només acabi amb les lleis que van portar als lluitadors a presó, sinó que porti davant la justícia als qui, des de la superestructura de l’Estat van dissenyar tota activitat per a reprimir a la nostra classe i sojuzgar el dret d’autodeterminació de les nacions. Hem de, per això, fer una crida a la solidaritat amb els presos polítics, per així visualitzar que la seva lluita ha estat revolucionària, que la seva sortida passarà per un estadi de confrontació revolucionari i que la seva sortida de presó serà una victòria revolucionària.

L’amnistia i la tornada a casa de tots els refugiats, represaliats o deportats serà la conquesta de tota la classe obrera.

AMNISTIA I LLIBERTAT PER A TOTS ELS PRESOS POLÍTICS

 
Contacta amb nosaltres:

colectiurcm@gmail.com

stalin, pravda nº302 (1929)

"Podeu tenir la seguretat, camarades, de que estic disposat a seguir entregant a la causa de la classe obrera, a la causa de la revolució poletària i el comunisme mundial totes les meves energies, tota la meva capacitat, i si fora necessari, tota la meva sanc gota a gota"

Pàgina estatal R*C

R*C Euskal Herria

R*C València

R*c Catalunya

R*C Andalucía

ferratines

Anuncis