Author Archive for

20
gen.
16

Crònica manifestació 30D

El PML(RC) i la JG(B) van participar el 30 de desembre en la manifestació de la Diada de Mallorca, coneguda també com la festa de l’Estendard en la qual se celebra l’arribada de les tropes catalanes a l’illa. Tornem a deixar clar que estem en contra d’aquell genocidi però entenem que actualment aquesta data simbolitza una mica més que la conquesta catalana. És la reivindicació de les nostres arrels històriques i la nostra identitat com a poble, lligades a Catalunya.
La manifestació va començar en el passeig del Born a les 18:00, on varen estar presents amb un missatge clar i concís, crític amb les organitzacions i els partits que interposen la qüestió nacional a la de classe. Seguirem el recorregut habitual, sense incidents, encapçalats per la nostra pancarta amb una consigna internacionalista i de classe: “Contra l’imperialisme, marxisme leninisme”.
Durant el trajecte de la manifestació es van repartir octavetes i es van corejar multitud de consignes a favor de la lluita proletària i els processos d’alliberament de la classe obrera “Contra el xovinisme, marxisme leninisme.” “L’únic terrorista, l’estat capitalista.” “Visca la lluita de la classe obrera” entre unes altres.
A continuació us adjuntem el missatge de les octavetes que es van repartir d’algunes imatges del nostre bloc en la marxa:

“El PML (RC) i la JGB estem avui als carrers no per a reivindicar un genocidi sinó perquè entenem la importància de defensar la nostra història, llengua i cultura dels constants atacs de l’Estat imperialista espanyol. A més, reconeixem les nostres arrels que innegablement s’han format i lligat històricament amb Catalunya i el conjunt del territori dels P.P.C.C. a conseqüència de la conquesta. És molt important permetre el dret a l’autodeterminació i assenyalar que el capitalisme és imperialisme, és l’opressió radical de les potències econòmiques que es reparteixen el món i els seus recursos a la recerca de superbeneficis. Per això, mai permetran que s’exerceixi aquest dret, perquè inevitablement condueix a la llibertat dels pobles oprimits.

La nostra arma és el marxisme-leninisme, baluard de l’internacionalisme proletari i ens solidaritzem activament amb tots els obrers oprimits del món, ja sigui a Kurdistan o Euskal Herria. Recolzarem a tot moviment d’alliberament nacional sempre que lluiti per afeblir a l’imperialisme, mai per a reforçar-ho, per això, fem nostra la consigna d’Engels: “Un poble que oprimeix a altres pobles no pot ser lliure”.

Com a solució a la problemàtica plurinacional d’Espanya proposam la instauració d’una república popular, federal i revolucionària, encaminada a un model de producció socialista en el qual es reconegui la llibertat, els drets i la plena voluntat dels diferents pobles i nacions de l’Estat.”

Contra l’imperialisme, marxisme-leninisme!”

———————————————————————–

En castellano:

El PML(RC) y la JG(B) participaron el 30 de diciembre en la manifestación de la Diada de Mallorca, conocida también como la fiesta del Estandarte en la cual se celebra la llegada de las tropas catalanas a la isla. Volvemos a dejar claro que estamos en contra de aquel genocidio pero entendemos que actualmente esta fecha simboliza algo más que la conquista catalana. Es la reivindicación de nuestras raíces históricas y nuestra identidad como pueblo, ligadas a Cataluña.

La manifestación empezó en el paseo del Born a las 18:00, donde estuvieron presentes con un mensaje claro y conciso, critico con las organizaciones y los partidos que interponen la cuestión nacional a la de clase. Seguimos el recorrido habitual, sin incidentes, encabezados por nuestra pancarta con una consigna internacionalista y de clase: “Contra el imperialismo, marxismo leninismo”.

Durante el trayecto de la manifestación se repartieron octavillas y se corearon multitud de consignas a favor de la lucha proletaria y los procesos de liberación de la clase obrera “Contra el chovinismo, marxismo leninismo.” “El único terrorista, el estado capitalista.” “Viva la lucha de la clase obrera” entre otras.

A continuación os adjuntamos el mensaje de las octavillas que se repartieron de algunas imágenes de nuestro bloque en la marcha:

“El PML (RC) y la JGB estamos hoy en las calles no para reivindicar un genocidio sino porque entendemos la importancia de defender nuestra historia, lengua y cultura de los constantes ataques del Estado imperialista español. Además, reconocemos nuestras raíces que innegablemente se han formado y ligado históricamente con Catalunya y el conjunto del territorio de los P.P.C.C. a consecuencia de la conquista. Es muy importante permitir el derecho a la autodeterminación y señalar que el capitalismo es imperialismo, es la opresión radical de las potencias económicas que se reparten el mundo y sus recursos en busca de superbeneficios. Por eso, jamás permitirán que se ejerza este derecho, porque inevitablemente conduce a la libertad de los pueblos oprimidos.

Nuestra arma es el marxismo-leninismo, baluarte del internacionalismo proletario y nos solidarizamos activamente con todos los obreros oprimidos del mundo, ya sea en Kurdistán o Euskal Herria. Apoyaremos a todo movimiento de liberación nacional siempre que luche para debilitar al imperialismo, nunca para reforzarlo, por eso, hacemos nuestra la consigna de Engels: “Un pueblo que oprime a otros pueblos no puede ser libre”.

Como solución a la problemática plurinacional de España proponemos la instauración de una república popular, federal y revolucionaria, encaminada a un modelo de producción socialista en el que se reconozca la libertad, los derechos y la plena voluntad de los diferentes pueblos y naciones del Estado.”

¡Contra el imperialismo, marxismo-leninismo!”

816234532_130377

_DSC0077_DSC0070

 

Anuncis
14
gen.
16

Aquí deixam el vídeo de presentació de les Jornades Antifeixistes de 2016. Vos convidam a adherir-vos si encara no ho heu fet al mail jornadasantifascistasestatales@gmail.com. Ademés vos convidam a difondre les jornades i a acudir a aquelles del territori més próxim.

Aquí dejamos el vídeo de presentación de las Jornadas Antifascistas de 2016. Os invitamos a adheriros si aún no lo habéis hecho en el mail jornadasantifascistasestatales@gmail.com. Además os invitamos a difundir las jornadas y a acudir a aquellas del territorio más cercano.

14
gen.
16

Presentam els cartells amb els actes que es duran a terme desde gener a febrer en cada territori enmarcat en les Jornades Antifeixistes de 2016. Acudeix i difon!

Presentamos los carteles con los actos que tendrán lugar desde enero a febrero en cada uno de los territorios (excepto Països Catalans cuyo cartel de febrero se publicará más adelante) enmarcados en las Jornadas Antifascistas de 2016. ¡Acude y difunde!12509889_566302133526482_5361811926633165364_n12417653_566302120193150_4804308283093687267_n12507292_566303516859677_1279443006808389280_n12508690_566303096859719_8556142448032866905_n12524214_566302136859815_9222829757235412639_n

14
gen.
16

CARTELL DE LES JORNADES ANTIFEIXISTES ESTATALS 2016 ACUDEIX I DIFON!

CARTEL DE LAS JORNADAS ANTIFASCISTAS ESTATALES 2016
ACUDE Y DIFUNDE!

 

1526189_564759190347443_7855252612207898544_n12471568_564759127014116_2166654491519368507_o

29
des.
15

Diada de Mallorca: Manifestació del 30D

Com en anys anteriors, el Partit Marxista-Leninista Reconstrucció Comunista, aquesta vegada al costat de la Jove Guàrdia Bolxevic, estarem presents en la manifestació del passeig del Born a les 18 h. amb motiu de la Diada de Mallorca el pròxim 30 de desembre. La nostra línia respecte a aquesta jornada no ha canviat, no recolzam el genocidi que es va produir en 1229 a les mans de les tropes de Jaume I. Però no hem d’oblidar les nostres arrels que innegablement s’han format i lligat històricament amb Catalunya i el conjunt del territori dels Països Catalans a conseqüència de la conquesta. Entenem la importància de defensar la nostra història, llengua i cultura dels constants atacs de l’Estat imperialista espanyol.

Som comunistes i ferms partidaris de l’autodeterminació, per això, denunciam que mitjançant el sistema capitalista no és possible desenvolupar el ple dret dels pobles i nacions a determinar lliurement el seu futur. L’imperialisme és el capitalisme en la seva fase superior, és l’opressió més salvatge de les potències econòmiques mundials que es reparteixen el món i els seus recursos naturals a la recerca de superbeneficis, trepitjant tota democràcia i qualsevol aspiració de llibertat dels pobles oprimits per les seves polítiques.

“L’imperialisme és l’època de l’opressió de les nacions del món sencer, per un grapat de ‘grans’ potències, raó per la qual la lluita per la revolució socialista internacional contra l’imperialisme és impossible sense el reconeixement del dret de les nacions a l’autodeterminació. ‘Un poble que oprimeix a altres pobles no pot ser lliure’ (Marx i Engels). Un proletariat que accepti que la seva nació exerceixi la menor violència sobre altres nacions no pot ser socialista”.
(V.I. Lenin. El socialisme i la guerra. Juliol – agost de 1915).

Alcem la vigència del marxisme-leninisme, és un fet que l’única garantia per a destruir la contradicció nacional és la lluita pel socialisme. Per això, prevalem sempre els objectius de la nostra classe i denunciam activament el xovinisme. La nostra referència és l’internacionalisme proletari i ens solidaritzam activament amb tots els obrers oprimits del món, ja sigui al Kurdistan o Euskal Herria. Recolzarem tot moviment d’alliberament nacional sempre que lluiti per afeblir a l’imperialisme, mai per reforçar-ho.

«La separació per la separació és una idea reaccionària, ja que en el nostre cas concret, Catalunya, constituint-se en un Estat independent, sortiria d’una òrbita d’explotació nacional per caure dins d’una altra igual o pitjor. (…) La separació per la separació no resol el problema nacional, perquè la continuïtat de l’imperialisme comporta l’opressió nacional, progressiva, fins i tot d’aquelles nacions que un dia van ser independents i sobiranes».
(Joan Comorera; Carta oberta  a Reyes Bertal, 1948)

Com a solució a la problemàtica plurinacional d’Espanya proposam la instauració d’una república popular, federal i revolucionària, encaminada a un model de producció socialista en el qual es reconegui la llibertat, els drets i la plena voluntat dels diferents pobles i nacions de l’Estat. És indispensable que es reconegui el paper d’avantguarda que ha jugat el marxisme-leninisme en la qüestió nacional i el seu èxit a l’hora de forjar les bases de la pàtria socialista.

Finalment, vos deixam amb les cròniques dels passats anys respecte a la Diada de Mallorca:

https://rcmallorca.wordpress.com/2015/04/17/1255/

https://rcmallorca.wordpress.com/2014/01/19/cronica-manifestacio-30-d/

https://rcmallorca.wordpress.com/2013/01/05/rc-mallorca-a-la-maniestacio-del-30-d/

 
Castellano

Como en años anteriores, el Partido Marxista-Leninista Reconstrucción Comunista, esta vez junto a la Joven Guardia Bolchebique, estaremos presentes en la manifestación del paseo del Borne a las 18 h. con motivo de la Diada de Mallorca el próximo 30 de diciembre. Nuestra línea respecto a esta jornada no ha cambiado, no apoyamos el genocidio que se produjo en 1229 a manos de las tropas de Jaume I. Pero no debemos olvidar nuestras raíces que innegablemente se han formado y ligado históricamente con Catalunya y el conjunto del territorio de los Países Catalanes a consecuencia de la conquista. Entendemos la importancia de defender nuestra historia, lengua y cultura de los constantes ataques del Estado imperialista español.

 

Somos comunistas y firmes partidarios de la autodeterminación, por eso, denunciamos que mediante el sistema capitalista no es posible desarrollar el pleno derecho de los pueblos y naciones a determinar libremente su futuro. El imperialismo es el capitalismo en su fase superior, es la opresión más salvaje de las potencias económicas mundiales que se reparten el mundo y sus recursos naturales en busca de superbeneficios, pisoteando toda democracia y cualquier aspiración de libertad de los pueblos oprimidos por sus políticas.

 

“El imperialismo es la época de la opresión de las naciones del mundo entero, por un puñado de ‘grandes’ potencias, razón por la cual la lucha por la revolución socialista internacional contra el imperialismo es imposible sin el reconocimiento del derecho de las naciones a la autodeterminación. ‘Un pueblo que oprime a otros pueblos no puede ser libre’ (Marx y Engels). Un proletariado que acepte que su nación ejerza la menor violencia sobre otras naciones no puede ser socialista”.

(V.I. Lenin. El socialismo y la guerra. Julio – agosto de 1915).

 

Alzamos la vigencia del marxismo-leninismo, es un hecho que la única garantía para destruir la contradicción nacional es la lucha por el socialismo. Por ello, primamos siempre los objetivos de nuestra clase y denunciamos activamente el chovinismo. Nuestra referencia es el internacionalismo proletario y nos solidarizamos activamente con todos los obreros oprimidos del mundo, ya sea en Kurdistán o Euskal Herria. Apoyaremos todo movimiento de liberación nacional siempre que luche por debilitar al imperialismo, nunca para reforzarlo.

 

«La separación por la separación es una idea reaccionaria, ya que en nuestro caso concreto, Catalunya, constituyéndose en un Estado independiente, saldría de una órbita de explotación nacional para caer dentro de otra igual o peor. (…) La separación por la separación no resuelve el problema nacional, porqué la continuidad del imperialismo comporta la opresión nacional, progresiva, incluso de aquellas naciones que un día fueron independientes y soberanas».

(Joan Comorera; Carta abierta  a Reyes Bertal, 1948)

 

Como solución a la problemática plurinacional de España proponemos la instauración de una república popular, federal y revolucionaria, encaminada a un modelo de producción socialista en el que se reconozca la libertad, los derechos y la plena voluntad de los diferentes pueblos y naciones del Estado. Es indispensable que se reconozca el papel de vanguardia que ha jugado el marxismo-leninismo en la cuestión nacional y su éxito a la hora de forjar las bases de la patria socialista.

 

 

Finalmente, os dejamos con las crónicas de los pasados años respecto a la Diada de Mallorca:

 

https://rcmallorca.wordpress.com/2015/04/17/1255/

https://rcmallorca.wordpress.com/2014/01/19/cronica-manifestacio-30-d/

https://rcmallorca.wordpress.com/2013/01/05/rc-mallorca-a-la-maniestacio-del-30-d/

15
des.
15

Nota sobre els successos esdevinguts en relació a les eleccions parlamentàries de Veneçuela del passat dia 6

Versión en castellano


El passat dia 6 es van celebrar les eleccions al parlament veneçolà, el Consell Nacional Electoral ha confirmat la victòria arrasadora del MUD, la conjunció de l’oposició al chavisme, han aconseguit la majoria qualificada de 2/3 en l’Assemblea Nacional, per la qual cosa podran fer marxa enrere a un gran nombre d’avanços assolits en tots aquests anys.


Des de fa molt temps hem criticat i denunciat públicament la deriva que estava prenent la revolució bolivariana a Veneçuela. No aprofundir la revolució, que la classe obrera i el seu Partit no hegemonitzin a la mateixa, crear dependències del país amb potències imperialistes estrangeres com Xina o Rússia, són alguns dels motius que han portat a la situació actual.


La petita burgesia i part de la burgesia nacional (la no venuda a EUA) són els actuals dirigents de la revolució bolivariana, que es troba estancada des de fa anys, el servil i revisionista PCV és també responsable de l’actual situació amb el seu paper seguidista pel que fa al PSUV i, per tant, de la burgesia. Ha estat l’immobilisme de les forces dirigents de la burgesia bolivariana el sepulturer del procés. Mai han volgut avançar cap a la revolució socialista per temor a perdre el control i al conflicte social. Hiper inflació i devaluació de la moneda, amb la corresponent pèrdua de poder adquisitiu de la classe obrera, el balafiament de la renda petroliera, la corrupció i l’especulació, la reculada del moviment popular, etc, són problemes típics del capitalisme i, al seu torn, símptomes que mostraven l’esgotament de la revolució. L’oportunisme i les actituds vacilants del govern no són la solució, sinó un carreró sense sortida. En definitiva, els imperialistes han jugat en el capitalisme, el seu terreny preferit.


El socialisme del segle XXI només ha servit perquè la ideologia dominant en la revolució bolivariana sigui la burgesa, socialisme només n’existeix un, amb les modificacions que es donin en cada lloc a causa de les condicions materials, però així i tot segueix sent solament un, el científic, tot la resta és disfressar de socialista a allò que no ho és.


És necessari que la classe obrera veneçolana aprengui la lliçó després d’aquest estrepitós fracàs, i s’adonin que mantenir el capitalisme amb un rostre amable no significa que s’emancipin com a classe, que ho estan perpetuant, i que si la revolució no s’aprofundeix sota l’hegemonia de la classe obrera i l’adreça del seu Partit estan condemnats, abans o després, a ser aixafats de nou per la reacció, perdent tots els avanços que s’han aconseguit durant tots aquests anys de revolució bolivariana.

DESEMBRE 2015

PML (RC)

15
des.
15

Resolució del PML(RC) sobre les eleccions generals del 20 de Desembre

eleccions 2015

Versión en castellano

El pròxim 20 de Desembre tindrà lloc la celebració de les eleccions generals a Espanya, en les quals es decidirà quin Partit de la burgesia oprimeix a la classe obrera durant els propers quatre anys.

En aquest cas el circ electoral es troba focalitzat entre quatre partits estatals, principalment: El Partit Popular, el Partit Socialista, Ciutadans i Podem.

Els dos primers representen al bipartidisme que s’ha repartit el poder des de fa més de 20 anys.
Els dos darrers són un intent d’enganyar al poble, fent-lis creure que s’està produint una regeneració de la política, i que són possibles els canvis des de dins del sistema capitalista i l’estructura política actual, quan en realitat representen els mateixos interessos reaccionaris i burgesos dels partits esmentats anteriorment. Els seus intents de congeniar els interessos imperialistes amb la recuperació de la base social de l’aristocràcia obrera i la burgesia proletaritzada només són cants de sirena. El capitalisme havia assolit, durant un curt període de temps, crear la il·lusió de que es podia millorar la situació general de la població, però la crisi ha demostrat l’extrema volatilitat d’aquesta farsa. La tendència inexorable seguirà sent que milers i milers de persones engreixin les files de la classe obrera.

El PCE i Esquerra Unida amb la seva candidatura d’Unitat Popular davant l’auge de Podem estan en un procés de fallida i dissolució, els revisionistes espanyols estan donant els seus últims espertenecs abans de caure en el desastre més absolut. Grècia és la prova de les limitacions d’aquells que pretenien avançar mínimament i sense dolors cap al que ells consideren socialisme. Així doncs, assistim a la impotència doble del PCE: D’una banda, la fi de la il·lusió grega de apedaçar el capitalisme mantenint intacte l’Estat burgès; per una altra, el fracàs d’Esquerra Unida, la seva eina principal.

La resta de Partits “obrers” són insignificants i no fan més que caure en el descrèdit i el ridícul més absolut, ja que no tenen força ni de presentar-se a les eleccions ni a realitzar les labors mínimes d’agitació i conscienciació.

El PML(RC) no està en contra de participar en les eleccions, sempre tenint en compte la funció d’aquestes com a element secundari en el treball del Partit, usant aquestes per a realitzar agitació, difondre i donar a conèixer les posicions del partit i per a denunciar les eleccions burgeses com alguna cosa inservible als obrers, conscienciant a aquests per a la veritable batalla, l’estafa de poder per part del proletariat, que per descomptat no vindrà del joc parlamentari ni de la presència en institucions com pensen els revisionistes que advoquen per la via democràtica al socialisme, que no és una altra cosa que la defensa i perpetuació del capitalisme.

No hi ha cap opció obrera present en aquestes eleccions, i els que podrien presentar-se no tenen força encara per a això. Davant això, hem d’apostar una vegada més pel boicot a les eleccions del dia 20, hem de promoure l’abstenció activa com a única opció realment obrera.

Els comunistes d’Espanya hem de centrar-nos en construir el Partit com a objectiu principal, un Partit fort, abans de poder parlar de presentar-se a les eleccions.

Pel Boicot a les eleccions del dia 20.
Per l’abstenció activa.

PML (RC)                                                                                           DESEMBRE 2015
Contacta amb nosaltres:

colectiurcm@gmail.com

stalin, pravda nº302 (1929)

"Podeu tenir la seguretat, camarades, de que estic disposat a seguir entregant a la causa de la classe obrera, a la causa de la revolució poletària i el comunisme mundial totes les meves energies, tota la meva capacitat, i si fora necessari, tota la meva sanc gota a gota"

Pàgina estatal R*C

R*C Euskal Herria

R*C València

R*c Catalunya

R*C Andalucía

ferratines

Anuncis